Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği

Veraset ve intikal

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2014!

Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete veraset ve intikal vergisi ödemesinin yapılması gerekiyor.


Veraset ve intikal vergisi mükellefleri, veraset ve intikal vergisi beyannamesini; Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu, Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu, Tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu, Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu  yerdeki vergi dairesine verirler. 


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin...