Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği

Veraset ve intikal

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi verme süresi!


Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine 

tabi tutuluyor. 


Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikıyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmuyor. 


Veraset ve intikal yolu ile sahip olunan taşınmazlar için bir beyanname verilmesi gerekiyor. Veraret ve İntikal Vergisi beyannamesi taşınmazın bağlı olduğu belediyeye veriliyor.  İşte, Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi ve ekleri!


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!

Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi şu şekilde açıklanıyor:

- Ölüm Türkiye’de, mükellefleri de...