vergi ödeme takvimi


vergi ödeme takvimi

vergi ödeme

Vergi takvimi Temmuz 2014!

Hangi ayda hangi vergilerin ödenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklanıyor. Buna göre, Temmuz ayında hangi vergiler ödenecek?


Temmuz ayına ait vergi takvimine göre bu ay, Değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisinin ikinci taksiti ödenecek.


Temmuz ayı vergi takvimi..

İlk Tarih Son Tarih Konu

01/07/2014 09/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/07/2014 15/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve...