yapı birim fiyatları


yapı birim fiyatları

yapı birim

2013 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri!

Yapı yaklaşık birim maliyetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatları olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu maliyetler, herhangi bir yapının inşa edilebilmesi için mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretleri ifade ediyor. Peki buna göre 2013 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ne kadar, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


2013 yapı yaklaşık ücretlerine geçmeden önce, "Yapı yaklaşık maliyeti" kavramının da tanımlamasına yer verelim. Yapı yaklaşık maliyeti; projede belirlenen ön kabul ya da ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değere deniyor.


2013 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, 24 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28627 sayılı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı...