yapı denetim kanunu


yapı denetim kanunu

yapı denetim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 3 yılda yapı denetim kuruluşlarına 962 defa geçici faaliyet durdurma cezası verirken, 93 yapı denetim kuruluşunun da izin belgesini iptal etti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde meydana gelen yapı hasarları üzerindeki incelemeler denetim eksikliğini ortaya çıkardı.


Yapı Denetimi Hakkında Kanun, denetim eksikliklerinin önüne geçebilmek amacıyla 19 pilot ilde yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle denetimlerin yapı denetim kuruluşlarınca yürütülmesi sağlandı. Yapı denetim kuruluşlarınca yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması üzerine sistem 2011'de itibaren ülke geneline yaygınlaştırıldı.


Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisi verildi. Bu çerçevede taşra teşkilatlarınca her bir yapı denetim kuruşuna ilişkin yılda en az 6 kez şantiye denetimi yapılıyor.


Etkin şekilde yürütülen...