Yapı Denetimi Kanunu


Yapı Denetimi Kanunu

Yapı Denetimi

Yapı denetimi kanunu ceza hükümleri!

Yapı denetimi kuruluşlarına, denetim uygulamaları sırasında, icraî veya ihmali davranışla görevini kötüye kullanmaları durumunda cezai işlemler uygulanıyor. Söz konusu ceza hükümleri kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Yapı denetimi kanunu ceza hükümleri:

Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 


Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar görevlileri bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 


Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi...