yapı kullanma izni nasıl alınır


yapı kullanma izni nasıl alınır

yapı kullanma izni

Yapı kullanma izninin şartları!

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre yapı kullanma izni belgesi almak zorunlu tutuluyor.  Yapı kullanma izni yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. 


Yapı kullanma izni belgesi Belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenleniyor. Yapı kullanma izni almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunması gerekiyor. 


Yapı kullanma izni yapının inşaatını tamamlanmış ise alınabiliyor. İnşaatı tamamlanmamış yapılara yapı kullanma izni belgesi verilmiyor. Yapı kullanma iznini müteahhitin alması gerekiyor. Yapı kullanma izni alınabilmesi için bazı şatlar bulunuyor.


Yapı kullanma izni almanın şartları!

1. Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlularından binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığını belirten teknik rapor,

2. Binanın her cephesinden çekilmiş 13 x 18 cm ebatlarında renkli fotoğraflar.

 Belediyenin...