yeni imar kanunu


yeni imar kanunu

yeni imar

1 Haziran'da imarda neler değişecek?

3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmelikği, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanıyor.


Söz konusu yönetmelik kapsamında zaman zaman değişikliklere yer veriliyor. İmar yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler arsa sahibini ve inşaat müteahhitlerini yakından ilgilendiriyor.


1 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre arsa sahipleri bitişik nizam arsasının ancak yüzde 50'sine inşaat yapabiliyor. Arsanın ayrık nizam olması halinde bu sınır yüzde 40'a iniyor. Söz konusu esaslar yönetmelikte şu şekilde açıklanıyor:


Madde 14:

"2. Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planında bu oran açıkça belirlenmemiş ise taban alanı katsayısı; ayrık veya blok nizam...