yeni imar yönetmeliği neler değiştirdi ankara


yeni imar yönetmeliği neler değiştirdi ankara

yeni imar yönetmeliği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliği'nin adı "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" olarak değiştirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar planı bulunan alanlarda uygulanacak..

Bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek ruhsat işlemlerinde, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik", "Binalarda Isı Yalıtım Hakkında Yönetmelik", "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacak.

Yapı ruhsatı işleri

Değişikliğe göre, yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere yapı ruhsatı almak için, yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya duruma göre, bunun yerine geçen belgeleri ekleyerek, ilgili idareye müracaat edecek.
Belediyeler, projelerin hazırlanması için parselin uygulama imar planı,...