yeni imar yönetmeliği


yeni imar yönetmeliği

yeni imar

Yeni imar yönetmeliği yürürlüğe girdi mi?

8 Eylül 2013 tarihli imar yönetmeliği; 1 Haziran'da yürürlüğe girecekti. Ancak, 22 Mayıs 2014 tarihinde yapılan değişikliğe göre, bu uygulama 2 sene süre ile ertelendi.


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 8 Eylül 2013 tarihinde birtakım değişikliklere yer verildi. Yönetmeliğin geçici maddeleri gereğince, yönetmelikte belirtilen yapı ruhsatı müracaatları 1/6/2013 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılmak kaydıyla 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuata ve talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre neticelendiriliyordu.


Buna göre yeni yönetmelik esasları 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktı. Ancak Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeye göre ilgili geçici madde ertelendi.


22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince geçici 6. madde esasları 1 Ocak 2016 tarihine ertelendi.


8 Eylül 2013 -...