yeni tüketici yasası


yeni tüketici yasası

yeni tüketici

Tüketici Kanunu konut alıcıları hakları!

2 gün sonra yürürlüğe girecek Yeni Tüketici Kanunu kapsamında konut alıcıları haklarına ilişkin esaslar bulunuyor. Konut kredi sözleşmesi ile maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut sözleşmesi imzalayan konut alıcılarının yeni yasal hakları şu şekilde sıralanıyor:


-  Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.


- Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.


- Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


- Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini...