yeniden değerleme oranı


yeniden değerleme oranı

yeniden değerleme

Emlak vergisi artış oranı!

Gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi içinde bulunulan yıl itibari ile gayrimenkullere ait asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanıyor. Söz konusu emlak rayiç değerleri, vali, defterdar, belediye başkanı, tapu sicil müdürü veya vekilleri, belediyeden yetkili bir memur, ticaret odası, ziraat odası ve esnaf odaları görevlilerinden meydana gelen komisyonlar tarafından belirleniyor.


Asgari birim değer tespiti her dört yılda bir yukarıda belirttiğimiz takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Her yıl ise yeniden değerleme oranı üzerinden artırım yapılıyor.


2013 yılı emlak vergisi artış oranı bir diğer ifade ile yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığı tarafından 7,80 olarak belirlendi.


Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde ise takdir komisyonu aşağıda belirtilen yetkililerden meydana geliyor;

* Belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili...