yüz ölçümü hesaplama


yüz ölçümü hesaplama

yüz ölçümü

Yüzölçümü nasıl hesaplanır?

Siyasi coğrafyada bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkan yüzölümü nasıl hesaplanır, merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım.


Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği'ne göre parsel yüz ölçümlerinin, köşe noktaları ile desimetre kareye kadar hesaplanmasını gerekiyor. Ayırma işlemine tabi parselin önceki hesabı sayısal olabileceği gibi daha çok planimetrik ya da Thomson yöntemiyle hesaplanmış olabiliyor. Ayırma işlemi sırasında aynı yüz ölçümü, koordinatlar ile hesaplandığında, önceki hesaptan farklı çıkıyor. Ortaya çıkan bu farklılığın ise mutlaka düzeltilmesi gerekiyor.


Eğer işlemde yola terk varsa yüz ölçümde çıkan fazlalık veya eksiklik, yola giden kısımda bırakılmalı, yeni oluşan parselin yüz ölçümü, koordinatlar ile hesaplanan net rakamların olması gerekiyor.


Eğer koordinatlar, son ölçüm tekniğine göre bulunmuş ölçü değerlerine göre hesaplanmışsa net rakamla tescilin sağlanması gerekiyor. Yani sayısal olarak bulunan...