zamanaşımı süreleri
 • zamanaşımı
  zamanaşımı süreleri
  2013-11-04 13:27:31
  Borçlar Kanunu zamanaşımı ile ilgili yasal hükümlere göre, kimi alacaklar için zamanaşımı süresi on sene iken; kimi alacaklar için zamanaşımı süresi ise beş yıl olarak belirleniyor. İşte kanunda yer alan hükümler...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
  2013-09-29 02:43:00
  Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcı, ferağ ümidinin kesildiği andır...
 • Miras hukukunda zamanaşımı
  Miras hukukunda zamanaşımı süreleri!
  2013-09-26 01:32:52
  Miras hukukunda zamanaşımı süreleri her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku zamanaşımı!
  2013-09-25 23:58:21
  Miras hukuku zamanaşımı süresi her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor...
 • Kamu konutlarında oturma
  Kamu konutlarında oturma süreleri!
  2013-09-23 14:22:18
  Kamu personelleri, kendilerine tahsis edilen kamu konutlarında ne kadar süre oturabiliyor? Kamu konutlarında oturma sürelerinde kısıtlama söz konusu mu? İşte kamu konutlarında oturma süreleri ile ilgili esaslar...
 • İmara aykırı inşaat
  İmara aykırı inşaat yapmada zamanaşımı var mı?
  2013-09-13 09:29:49
  Tamer Heper Posta Gazetesi' ndeki bugünki yazısında, Yapalı neredeyse 30 sene oluyor. Komşu belediyeye şikayet etmiş. İmara aykırı inşaat yapmada zamanaşımı var mı? sorununu yanıtladı...
 • Yapı ruhsat
  Yapı ruhsat süreleri!
  2013-06-19 10:46:12
  Bir yapı inşaatına ruhsatın alımından itibaren belli bir süre içinde başlanması gerekiyor. Yapı ruhsat süreleri ve detayları haberimizde yer alıyor...
 • Emlak vergisi ödeme
  Emlak vergisi ödeme süreleri!
  2013-05-14 09:42:00
  Emlak Vergisi Kanunu'na göre iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisi ödeme süreleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Çürük bina yapana
  Çürük bina yapana 'zamanaşımı' bitiyor
  2009-01-21 07:00:00
  TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilip Genel Kurul gündemine gelen Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nda zamanaşımı devrimi yapıldı.

zamanaşımı süreleri

zamanaşımı

Borçlar Kanunu zamanaşımı!

Borçlar Kanunu kapsamında alacakların zamanaşımına uğraması ile ilgili süre sınırlandırmalarına yer veriliyor. Kanuna göre aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabi tutuluyor. Ancak kimi alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanıyor. Borçlar Kanunu zamanaşımı hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


II. Beş yıllık zamanaşımı

MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:

1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.

3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.

4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar.

5. Vekâlet, komisyon ve acentalık...