zilyetlik hakkı nasıl biter

zilyetlik hakkı nasıl biter

zilyetlik hakkı nasıl

Zilyetliğin sona ermesi


Medeni Kanun'da zilyetliğin sona ermesiyle alakalı kesin bir düzenleme yapılmamakla birlikte Kanun'da sadece zilyetliğin geçici olarak kesilmesinden söz etmiş ve bu durumun zilyetliğin sona ermesine yol açacağını hükme bağlamıştır.


Fiili hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez. (MK m.976)


Doktrinde ise iki yol benimsenmiştir: Zilyedin iradesiyle sona ermesi ve zilyetliğin fiili hâkimiyetin kaybı ile sona ermesi.


Zilyetliğin Zilyedin İradesiyle Sona Ermesi


Zilyetliğini kaybedecek şekilde eşya üzerindeki fiili hâkimiyetine sürekli olarak son vermek suretiyle terk etmek. Örneğin bir daha kullanmamak üzere atmak.


Zilyet zilyetliğini olduğu gibi bir başkasına devrettiği veya zilyetliğini devretmeksizin zilyetliğine son vermek amacıyla malı terk ettiği ya da malın zilyet tarafından tahrip edildiği hallerde, zilyet mal üzerindeki fiili hâkimiyetine kendi iradesiyle son vermiş olur....