zilyetlik hakkı nasıl biter

 • zilyetlik hakkı nasıl
  zilyetlik hakkı nasıl biter
  2013-10-09 03:21:00
  Zilyetliğin sona ermesi ve zilyetlik hakkının bitmesi hakkında nasıl bir düzenleme yapılmış, kanunda bu konu nasıl yer almış merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..
 • Üst hakkı nasıl
  Üst hakkı nasıl sona erer?
  2014-05-13 14:48:03
  Üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir. Peki üst hakkı nasıl sona erer? Üst hakkı sona ererse ne olur?
 • Oturma hakkı nasıl
  Oturma hakkı nasıl kurulur?
  2014-05-13 11:34:15
  Oturma hakkı, sahibine bir gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında oturma hakkı veriyor. Oturma hakkı ile ilgili yasal düzenlemeler, Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alıyor. Peki, oturma hakkı nasıl kurulur?
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kaldırılır?
  2014-05-13 09:48:24
  Medeni Kanun gereğince, aksine düzenleme olmadıkça intifa hakkı, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlıyor. Peki, intifa hakkı nasıl kaldırılır? İntifa hakkı sona erme sebepleri nelerdir?
 • Önalım hakkı nasıl
  Önalım hakkı nasıl kullanılır?
  2014-04-24 09:57:14
  Önalım hakkı (şufa hakkı), bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. Peki, önalım hakkı nasıl bir haktır? Önalım hakkı nasıl kullanılır?
 • Zilyetlik devri nasıl
  Zilyetlik devri nasıl olur?
  2014-03-27 09:31:10
  Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurma olarak tanımlanıyor. Peki, zilyetlik devri nasıl olur? İşte zilyetlik devri ile ilgili esaslar...
 • Zilyetlik devri nasıl
  Zilyetlik devri nasıl yapılır?
  2014-01-29 14:26:02
  Zilyetlik devri nasıl yapılır? Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hakimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hakimiyeti kullanacak duruma gelmesi halinde devredilmiş oluyor...
 • Vefa hakkı nasıl
  Vefa hakkı nasıl kullanılır?
  2013-11-26 15:30:04
  Geri alım hakkı olarak da ifade edilen vefa hakkı, satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkı olarak ifade ediliyor. Peki vefa hakkı nasıl kullanılır?
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl sona erer?
  2013-10-19 03:03:03
  İntifa hakkı nasıl sona erer?: İntifa hakkı, hak sahibinin talebi, malın tamamen yok olması, sürenin bitmesi, hak sahibi gerçek kişinin ölümü ve tüzel kişinin infisahı ile sona eriyor...
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
  2013-10-05 02:20:00
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır? Bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız bu konuyla alakalı haberimizde detaylı bilgiler sunuyoruz..
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kuruluyor?
  2013-09-24 00:27:00
  İntifa hakkı ona sahip olan kişinin hayatıyla sınırlıdır. Sahibinin ölümü sonrasında mülkiyet tamamen çıplak mülkiyet sahibine geçer. Peki intifa hakkı nasıl kuruluyor? merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Taşınmaz lehine irtifak
  Taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-03 15:10:05
  Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere göre taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur? Kanundaki taşınmaz lehine irtifak hakkının kurulması ile ilgili yasal hükümler bu haberde...
 • Sükna hakkı nasıl
  Sükna hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-02 11:06:30
  Kelime anlamı olarak "Oturma hakkı" anlamına gelen sükna hakkı nasıl kurulur? Gayrimenkuller üzerinde kurulan sükna hakkı nasıl kullanılıyor? İşte sükna hakkına dair merak ettiğiniz hususlar...
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kurulur?
  2013-05-16 09:40:27
  Hukuki bir hak olan intifa hakkı nedir, intifa hakkı nasıl kurulur merak ediyorsanız yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz...

zilyetlik hakkı nasıl biter

zilyetlik hakkı nasıl

Zilyetliğin sona ermesi


Medeni Kanun'da zilyetliğin sona ermesiyle alakalı kesin bir düzenleme yapılmamakla birlikte Kanun'da sadece zilyetliğin geçici olarak kesilmesinden söz etmiş ve bu durumun zilyetliğin sona ermesine yol açacağını hükme bağlamıştır.


Fiili hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez. (MK m.976)


Doktrinde ise iki yol benimsenmiştir: Zilyedin iradesiyle sona ermesi ve zilyetliğin fiili hâkimiyetin kaybı ile sona ermesi.


Zilyetliğin Zilyedin İradesiyle Sona Ermesi


Zilyetliğini kaybedecek şekilde eşya üzerindeki fiili hâkimiyetine sürekli olarak son vermek suretiyle terk etmek. Örneğin bir daha kullanmamak üzere atmak.


Zilyet zilyetliğini olduğu gibi bir başkasına devrettiği veya zilyetliğini devretmeksizin zilyetliğine son vermek amacıyla malı terk ettiği ya da malın zilyet tarafından tahrip edildiği hallerde, zilyet mal üzerindeki fiili hâkimiyetine kendi iradesiyle son vermiş olur....