Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş


Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş

Zorlu Enerji Elektrik


Zorlu Enerji tarafından yapılan açıklama şöyle:


15.04.2013 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait 11/05/2010 tarih, 137 sayılı ve 25/02/2013 tarihinde sona erecek olan jeotermal arama ruhsatımızın 1 yıl uzatılması istemiyle yaptığımız başvuruya ilişkin olarak Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Şirketimizin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle arama faaliyetlerinin kesintiye uğraması göz önüne alınmayarak ruhsat süresinin 1 yıl uzatılması talebimizin idare tarafından reddedilmesi üzerine, redde yönelik idari işlemin iptali talebi ile ilgili olarak, 13.05.2014 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen mahkeme kararı ile konusu işlemin Şirketimiz lehine oybirliği ile iptaline karar verildiği öğrenilmiştir. Kütahya İl Özel İdaresi'nin kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'da temyiz hakkı bulunmaktadır.15.04.2013 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kütahya Simav ilçesi...