Zorunlu Deprem Sigorta poliçe pirimi nasıl öğrenilir


Zorunlu Deprem Sigorta poliçe pirimi nasıl öğrenilir

Zorunlu Deprem Sigorta

DASK sigorta primi!

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer alan konut ve işyerleri için ödenecek DASK sigorta primi peşin olarak ödeniyor. Peki "DASK sigorta primi nasıl hesaplanır?", "Zorunlu Deprem Sigorta poliçe bedeli ve primi nasıl öğrenilir?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Zorunlu deprem sigortası primi nasıl tespit edilir?

Sigorta primleri, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "türkiye deprem bölgeleri haritası" esas alınmaktadır.


Ödenmesi gereken prim tutarını 3 temel faktör belirlemektedir:

- Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

- Binanın yapı tarzı,

- Sigortalanacak meskenin brüt yüzölçümü.


634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından...