Güzelşehir Villaları'nda 600 bin TL'ye! İcradan!

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, Güzelşehir Villaları'nda yer alan 299 nolu dubleks villayı satışa sunuyor

Güzelşehir Villaları'nda 600 bin TL'ye! İcradan!

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TAşžINMAZ MAL AçIK ARTIRMA İLANI
BÜYÜKçEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜN

DOSYA NO: 2010/6900 Talimat

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:

TAPU KAYDI: istanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Güzelce Mah., 444 ada, 2 parselde kayıtlı, 908/627017 arsa paylı, 299 bağımsız
bölüm numaralı, dubleks villa niteliğinde taşınmaz

NİTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz dubleks villa olup adres olarak ihlas Güzelce Mahallesi, Güzelşehir No: 299 adresinde yer
almaktadır. 299 nolu villa Lale tipi villa olup, plan itibariyle, giriş terası ve hol, salon, mutfak, tuvalet, geniş bir salon terası, oturma odası, tesisat odası, merdiven bolü, üst katta dört yatak odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu, ebeveyn yatak odasında soyunma odası ve balkondan ibarettir. Zemin katındaki teras dahil toplam 277,50 m2 kullanım alanına sahiptir. Salonu seramik, üst kat villa içinden merdivenle irtibatlı, dış cephesi siding kaplamadır. Villanın salonunda şömine bulunmaktadır. Villaya ait kapalı otopark, geniş bakımlı bahçesi mevcuttur. Bahçeli nizamda inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmaz villa tarzında, kaliteli bir malzeme ve işçilik sarfıyla inşa edilmiştir. Zemin kat terası bahçe ile irtibatlıdır. Önü kapanmaz lebi derya deniz manzarası imkanları. Villa kent şeklindeki bir villa kompleksinde yer almaktadır. Sitenin girişi kontrollü, sosyal tesisti, yüzme havuzlu ve site etrafı duvarla çevrilidir. Kapalı tenis kortları bulunmaktadır. Site E-5 karayoluna cephelidir. Site dahilinde doğalgaz bağlantısı olup villa ısıtma sistemi kombidir. Yakın çevresinde benzer nitelikte villa tarzında yapılaşmalar mevcuttur. Site dahilinde benzer tarzdaki yapılaşma devam etmektedir. Villa yeni inşa edilen bir binadır. Ulaşımı E-5 karayolu ve TEM ile imkan dahilindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın tapu kaydında TEDAşž lehine 99 yıl müddetle kira şerhi bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 301208 sayılı yazısı ile Büyükçekmece ilçesi, Güzelce Mah, 444 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 17.05.2000 tarih 200-4-1 sayılı Bahçelievler ve Güzelce Mahalleleri Uygulama imar planında Aynk Nizam, TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, Hıra: 6.50 m. (2 kat) konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

KIYMETİ: 600.000,00 TL

Birinci Satış günü     : 04.04.2011 /14.30-14.40 Saatleri arasında

İkinci Sataş günü       : 14.04.2011 /14.30-14.40 Saatleri arasında
Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü Adresinde

1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci artırmanın resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimini izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4)-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)-şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6)-Satışa iştirak edenlerin şžartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(ic. ifl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ