Halk GYO kar dağıtım politikasını revize etti!

Halk GYO, 2013 mali yılı kazançlarından başlamak üzere, her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının, asgari %50 oranında bir tutarının nakit ya da bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması şeklinde kar dağıtım politikasını revize etti...

Halk GYO kar dağıtım politikasını revize etti!

Kategori: GYO


Halk GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz Yönetim Kurulunca,


I.  Şirketimizin mevcut Kar Dağıtım Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu Seri II  No:19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri çerçevesinde ve "2013 mali yılı kazançlarından başlamak üzere, her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının, asgari %50 oranında bir tutarının nakit ya da bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını" içeren ekli şekilde revize edilmesine,


II. Şirketimiz mevcut Bilgilendirme Politikası'nın ise Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde ekli şekilde revize edilmesine,


III. Revize edilen ilgili  politikaların yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, 


oy birliği ile karar verilmiştir.Bilgilendirme politikası için tıklayın

Kar dağıtım politikası için tıklayın

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ