Beylikdüzü'nde Umut Sitesi'nde 150 bin TL'ye icradan satılık daire!

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü, Beylikdüzü ilçesi Gürpınar mahallesindeki Umut Sitesi'ndeki daireyi 150 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 02 Temmuz 2012 Pazartesi günü 14:40-14:50 saatleri arasında yapılacak

 Beylikdüzü'nde Umut Sitesi'nde 150 bin TL'ye icradan satılık daire!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;


TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

DOSYA NO : 2012/140 TAL.

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri :

TAPU KAYDI...,. : Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi,649 Ada, 19 parsel sayılı, 5.388,15 m2 miktarlı kat irtifaklı taşınmazda 12/2400 arsa paylı 8 Blok l.Kat ( 6 ) nolu mesken

NİTELİKLERİ.... : Satışa konu taşınmaz  İstanbul  , Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci

Mahallesi, Avrupa Caddesi ve Çambaşı Caddesinde , tapunun 649 ada,l 9 parsel numarasında kayıtlı 5.388,15 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Umut Sitesinde kayden 8.Blok mahallen Gökay 2 Apartmanında 12/2400 arsa paylı I. Kat ( 6 ) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+Zemin kat+15 Normal kattan müteşekkil. B.A.K. Tarzda , blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı .asansör ve yangın merpeni mevcudatlarında dörder daireli ana binanın I .Normal katında yer alan daire antre-hol, mutfak,salon,üç oda,banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, 145 m2 alana sahip.binada yer alan emsal dairelerde zemin kaplamaları seramik ve laminat parke, duvarlan sıvalı ve boyalı, mutfaklarında sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları. banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik kapılı,doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşmmaz,bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda otyp, civarı talep gören konut alanında yer almaktadır. 

İMAR DURUMU. : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü durum bürosunun 16.12.2011 tarih,6128 sayılı imar durumu yazısına göre Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi.649 ada,19 parsel sayılı taşınmaz 09.06.2011 tarihinde onaylanan Beylikdüzü- Gürpınar 3.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında , Emsal:2.00 Hmax:24.50 m Konut alanı olarak planlanmıştır denilmiştir.

KIYMETİ. : 150.000,00 TL

Birinci Satış günü : 02/07/2012 14:40-14:50 Saatleri arasında İkinci Satış günü : 12/07/2012 14:40-14:50 Saatleri arasında Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü Adresinde

1) - Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmanın resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimiyi izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2) - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 1 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3) - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4) - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5) - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.

6) - Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.lfl.K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.

B.: 31014 


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ