Bodrum'da icradan 2.2 milyon TL'ye satılık bina ve cafe!

Bodrum 2.İcra Müdürlüğü'nden toplamında 2 milyon 200 TL eden 2 bina ve 2 cafe satılacak. Satışlar, 9 Temmuz ve 19 Temmuz tarihlerinde 10:00-10:50 saatleri arasında yapılacak.

 Bodrum'da icradan 2.2 milyon TL'ye satılık  bina ve cafe!

Kategori: İhale
İlan şöyle;BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


DOSYA NO: 2011/3499 Esas ÖRNEK NO: 27


Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği. Kıymeti ve Önemli Özellikleri:


1-Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık köyü, Beşkuyular mevkii, 1009 parselde kayıtlı, 748,58 m2 alanlı 2 dükkan 2 meskenden oluşan binalar ve arsası üzerinde 1/4 arsa paylı, B Blok, 1. kat, 2 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğinde taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi. 


Hali Hazır Durumu: Satışa konu taşınmaz Bina inşaat alanı 110,00 m2 olup, mesken olarak kullanılmaktadır, keşif esnasında kapısı kilitli olduğundan iç mekanlar hakkında detaylı bilgi edinilememiştir.


imar Durumu: Konacık Belediyesinden verilme 15.08.2011 tarihli imar durum belgesine göre Ticaret alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılaşma E.% 40'dır. Yapı yüksekliği 7,50 metredir. Muhammen Bedeli. 180.000,00 TL 

KD.V Oranı: %1

'

Satış Saati: 10:00 - 10:05 Arası


2-Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık köyü, 2035 parselde kayıtlı, 1.740,00 m2 alanlı üç adet iki katlı betonarme binanın borçlu adına kayıtlı 7/12 hissesi.

Hali Hazır Durumu: Konacık 2035 nolu parsel cinsi 3 adet, 2 katlı betonarme bina ve arsası olarak kayıtlı, ancak parselde kat irtifakı veya mülkiyeti kurulu değildir. Parsel üzerinde 1 zemin ve 1 normal kattan oluşan 3 blok halinde 12 mesken bulunmaktadır. Binalar temiz bakımlı ,'ve»sİBrtanıimaktadır. Binaların toplam inşaat alanı 3 blokta toplam 683,68 m2 dir. Zemin ve 1. kat oonce,re!cr> PVC. dış pencereler demir parmaklıklarla kaplıdır. Binanın kapıları kilitli olduğu için • £ mekanlar hakkında detaylı bilgi edinilememiştir. Bodrum şehir merkezine 5 km mesafededir.

Civar parsellerde konut amaçlı kullanılan binalar yer almaktadır. Taşınmazın borçlu adına kayıtlı 7/12 hissesi satışa çıkarılmıştır.


imar Durumu: Konacık Belediyesinden verilme 15.08.2011 tarihli imar durum belgesine göre 2035 nolu parsel 1/1000 uygulama imar planmda konut alanında kalmaktadır. Bu alanda E=%30'dur.


Muhammen Bedeli: 525.000,00 TL

KD.V Oranı: %18


Satış Saati: 10:15 -10:20 Arası


3-Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Çarşı mah, 190 ada, 14 parselde kayıtlı, 92,30 m2 alanlı arsa vasfında taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi.

Hali Hazır Durumu: Çarşı mahallesi 190 ada, 14 nolu parsel siciline göre arsa vasfıda ise de aynı ada da yer alan bitişik 190 ada 18 nolu parsel üzerinde yer alan iki katlı binanın da kapsamında kaldığı Cafe Bodrum adı ile işletilen Restaurant (Lokanta) bulunmaktadır. Bodrum merkezde en işlek yer olan Eski iskele Meydanında Bodrum Kalesinin hemen yakınında yer alamkatadır. Taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi satışa çıkarılmıştır, 


imar Durumu: Bodrum Belediyesince verilme 28.12.2011 tarihli imar durum belgesine göre Ticaret alanında KTA1 de TAKS %100, KAKS ise %200'dür. III. Derce Arkeolojik Sit, Kentsel Sit ve 18 nolu parsel içindeki Yapı Tescilli Eski Eserdir. (238 Envanter No ile tescillidir.)


Muhammen Bedeli: 500.000,00 TL

KD.V Oranı: %18


Satış Saati: 10:30 -10:35 Arası


4-Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Çarşı mah, 190 ada, 18 parselde kayıtlı, 108,92 m2 alanlı arsa vasfında taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi.

Hali Hazır Durumu; Çarşı mahallesi 190 ada 18 parsel tapu siciline göre arsa vasfmda ise de aynı ada da yer alan bitişik diğer 190 ada 14 nolu parselin de kapsamında kaldığı Cafe Bodrum adı ile işletilen Restaurant (Lokanta) bulunmaktadır, 190 ada 18 nolu parselin tamamı binadır. Miktarının 108,92 m2 olması karşısında iki katta toplam inşaat alanı 217,84 m2 dir. Bodrum merkezde en işlek yer olan Eski İskele Meydanında Bodrum Kalesinin hemen yakınında yer almaktadır. Taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi satışa çıkarılmıştır.


İmar Durumu: Bodrum Belediyesince verilme 12.08.2011 tarihli imar durum belgesine göre 190 ada, 18 parsel Ticaret Alanı Kentsel Tasarım alanı inşaat emsali TAKS 100, KAKS ise 200 dür. III Derece Arkeolojik Sit, Kensel Sit ve Yapı Tescilli Eski Eserdir. (238 Envanter No ile tescillidir.)


Muhammen Bedeli: 1.111.111,11 TL

K.D.V Oranı: %18


Satış Saati: 10:45 -10:50 Arası


(Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez -BODRUM adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.


Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 19.07.2012 günü Bodrum 2. icra Müdürlüğü Önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez -BODRUM adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 4û’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu Harcı alıcı payı, ihale Damga Vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye Ücreti ve Tapu Harcı satıcı payı satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedei ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaimolmak üzere ilan olunur.


ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİKm.126) B: 32931

Resmi ilanlar www,ifan.gov.tr'de (www.bik.gov.tr)İlan için tıklayın


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ