İhlas Marmara Evleri 1. Kısım'da icradan satılık daire! 280 bin TL'ye!

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Yakuplu köyünde bulunan İhlas Marmara Evleri'ndeki daireyi 280 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 10 Nisan 2012 Salı günü 14:30-14:40 saatleri arasında yapılacak

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım'da icradan satılık daire! 280 bin TL'ye!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;

 

BÜYÜKÇEKMECE 2, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NO :2009/5364 TAL

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri.

 

TAPU KAYDI:

 

İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Köyü, Angurya çiftliği mah. 302 ada, 1 parsel sayılı, 222.389,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği bahçeli betonarme karkas kırkara adet blok apartman iki blok çarşı binası bir blok yönetim binası bir blok polikilinik binası bir blok otu! binası olan 8/12480 arsa paylı, C-4 blok 2. kat 7 bağımsız bolüm nolu mesken olup, beyanlar hanesinde Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/10/1990 tarih ve 1990/171 sayılı dosyası ile dava açılmıştır şerhi mevcut.

 

 

NİTELİKLERİ...

 

Satışa konu taşınmaz tapunun  İstanbul  ili, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Köyü, 302 ada, i parselinde kayıtlı C 4 blok, 2. kat, 7 bağımsız bölüm nolu meskeni olup, adres olarak Marmara Mah. Önder Cad. Ihlas Marmara Evleri 1. kısım yerleşim alanı içerisinde, C 4 blok 2. kat, D.7 adresinde yer almaktadır. Daire plan itibariyle; girişte hol, salon, mutfak, koridor; koridor üzerinde 3 yatak odası,banyo, tuvalet, ebeveyn banyosu ve 2 adet balkondan ibaret olduğu, dairenin oda kapılarının Amerikan panel kapı, pencerelerin pvc, ıslak alanların seramik, oda zeminlerinin laminnat parke döşeli, duvarların saten boya, girişin asma tavan olduğu ve tavanlar kartonpiyer olduğu belirti İmi ştîr.D aaren in giriş kapısı çelik kapıdır. Kaliteli mutfak, banyo, işçilik ve malzeme sarfryla inşa edilmiştir. Asansörlü ve kombilidir. Daire net 135 m2 kullanım atanma sahiptir. Daire kombi ile ısıtılmakta olup, yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Sitenin ortasında yer alan çarşıya yürüme mesafesindedir. Taşınmaz thlas Marmara Evleri olarak bilinen toplu konut alanı içerisinde yer almaktadır. Ambarlı yolu ile Yakuplu İstanbul üst yol bağlantısı düşünüldüğünde, yerleşim alanının solda I. kısım kalmaktadır, İstanbul'un önemli banliyölerinden birini teşkil eden Beylikdüzü ile doğrudan itribatlrdır. Toplu taşıma araçları yönünden geniş imkana sahiptir. Yakın çevresinde Migros, Carrefour, Kiler gibi büyük alışveriş mağazaları, aynı bölgede ülkenin önemli çok sayıda sanayi kuruluş ve tırmalan faaliyet göstermektedir. Site içerisinde çarşı, cami, okul, sosyal tesisleri park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları bulunmaktadır. Pirim yapan bir projede ana yola yakın konumdadır.

 

İMAR DURUMU

 

Dosyasında mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2011 tarihli yazısına göre Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. 302 ada, i parsel C-4 blok 16.02.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Yakuplu Revizyon Uygulama imar Planında; Marmara Mahallesi, 302 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan C-4 bloğun konut alanında kaldığı, blok nizam Emsal 1.25 H=9 kat olarak planlandığı belirtilmektedir.

 

KIYMETİ:280.000,00 TL

 

Birinci Satış günü ikinci Satış günü

10/04/2012 1430-14.40 Saatten arasında 20/04/2012 14.30-14.40 Saatleri arasında kayıtlı

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü Adresinde İhale Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukanda yazalı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci anırmanm resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimiyi izleyen İlk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 gönü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 1 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4)İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen

mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)-Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatuıı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukanda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(1c. İri K. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ,

Yönetmelik Örnek No.; 27 Basın No: 12803

Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir. www.bik.gov.tr

 

İlan için tıklayın!

 

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ