İmar yönetmeliğindeki değişiklikler!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 08 Eylül 2013 28759 sayılı Resmi Gazete ile 14 Eylül 2013 tarihinde 28765 sayılı Resmi Gazete'de değişiklikler yapıldı. İşte imar yönetmeliğindeki değişiklikler...

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler!

Kategori: Emlak Terimleri

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 11 Eylül 2008 tarihinde 26994 sayılı Resmi Gazete'de;  26 Kasım 2011 tarihinde 28124 sayılı Resmi Gazete'de; 03 Nisan 2012 tarihinde 28253 sayılı Resmi Gazete'de; 14 Nisan 2012 tarihinde 28264 sayılı Resmi Gazete'de; 01 Haziran 2013 tarihinde 28664 sayılı Resmi Gazete'de ve son olarak; 08 Eylül 2013 28759 sayılı Resmi Gazete ile 14 Eylül 2013 tarihinde 28765 sayılı Resmi Gazete'de değişiklikler yapıldı.


08 Eylül 2013 28759 sayılı Resmi Gazete ile 14 Eylül 2013 tarihinde 28765 sayılı Resmi Gazete'de yapılan son değişikliklere göre proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştiriliyor.


Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması gerekiyor.


Yönetmeliğe göre, inşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. 


Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenilenir. 


Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar. Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunludur.


Yeni imar yönetmeliği haziran 2013!
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ