İnegöl'de 4,1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

İnegöl 1. İcra Müdürlüğü, İnegöl Süleymaniye Mahallesi Honta Köprü Mevkii'nde ve Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı fabrika binasını 4 milyon 175 bin 115,40 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 21 Ekim Cuma günü gerçekleştirilece

İnegöl'de 4,1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Verilen ilan şu şekilde;

TC. İNEGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2007/16 TAL.

Satılmasına karar verilen Gayrimenkullerin; (1 nolu bağımsız bölüm) TAPU KAYDI:

Bursa, inegöl, Süleymaniye Mah., 556 Ada, 262 parsel, 4 cilt, 391 sayfada kayıtlı, dört kat fabrika binası idari bina sosyal tesisler ile arsa niteliğinde taşınmazda, 7/12 paylı, zemin 1 -2 kat, 1 nolu bağımsız bölüm, idari bina sosyal tesisler niteliğinde taşınmaz

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU:

inegöl, Süleymaniye Mh. Honta Köprü Mevkii'inde ve Organize San. Bölgesi'nin 3.Caddesi üzerinde kain olup 96 pafta, 556 ada, 262 parsel sayısında kayıtlı 20.065,00 m2 yüzölçümlü dört fabrika binası, idari bina, sosyal tesisleri bulunan taşınmaz dahilindeki satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm üzerinde; 3 nolu caddeye cephe ve zemin + 2 kattan oluşan betonarme tarzda inşa edilmiş bulunan 1.911,00m2 yüzölçümlü idari bina vardır. bağımsız bölüm imar planı dahilinde bulunduğundan hizmetleri dediğimiz yol, su, elektrik ve kanalizasyon ile doğalgaz gibi hizmetlerden istifade edilen bir yerdedir. Ayrıca organize sanayi bölgesinde bulunduğundan sanayi cereyanına da sahip bulunmaktadır. Taşınmaz malda hisse karşılığında kurulmuş bulunan kat mülkiyetine göre 7/12 hisse için tesis edilmiş olan satışa konu 1 nolu e bölümünde bay ve bayan VVC'Ier mevcut olup 925,00 m2 yüzölçümündedir. Ayrıca tek katlı prefabrik olarak yapılmış 5.820,00 m2 yüzölçümlü fabrika binası vardır.


Yemel

Bu inşaatların çok harap durumda oldukları görülmüştür.


GAYRİMENKULUN MUHAMMEN DEĞERİ:

idari bina inşaat değeri: 1.911,00X320,00=611.520,00-TL, yemekhane bölümünün inşaat değeri 925,00X320,00=296.000,00-TL., Fabrika binasının inşaat değeri ise 5.820,00X300,00=1.746.000,00-TL'dir. 1 nolu bağımsız bölüme düşen arsa payı 11.704,58 m2 olup 130,00-TL'den tamamının arsa değerinin 11.704,58X130,00=1.521

.591,40-TL.'dir. Satışa konu 1 nolu bağımsız bölümün üzerinde bulunan inşaatlarla birlikte tamamının toplam değeri: 4.175.115,40-TL.'dir.

(2 nolu bağımsız bölüm)

TAPU KAYDI:

Bursa, inegöl, Süleymaniye Mah., 556 Ada, 262 parsel, 4 cilt, 392 sayfada kayıtlı, dört kat fabrika binası idari bina sosyal tesisleri ile arsa niteliğinde taşınmazda, 1/12 arsa paylı, bodrum-zemin 1-2 kat, 2 nolu bağımsız bölüm, fabrika binası niteliğinde taşınmaz

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU:

inegöl, Süleymaniye Mh. Honta Köprü Mevkii'nde ve Organize San. Bölgesi'nin 3.Caddesi üzerinde kain olup 96 pafta, 556 ada, 262 parsel sayısında kayıtlı 20.065,00 m2 yüzölçümlü dört fabrika binası, idari bina, sosyal tesisleri olan taşınmaz dahilindeki satışa konu bağımsız bölüm imar planı dahilinde bulunduğundan alt yapı hizmetleri dediğimiz yol, su, elektrik ve kanalizasyon ile doğalgaz gibi hizmetlerden istifade edilen bir yerdedir. Ayrıca organize sanayi bölgesinde bulunduğundan sanayi çereyanına da sahip bulunmaktadır. Taşınmaz malda 1/12 hisse için kurulmuş bulunan kat mülkiyetine göre iki nolu bağımsız bölümün ayrıldığı ve bodrum + 2 normal kattan oluşmaktadır, iki nolu bağımsız bölümün toplam inşaat alanı 5.576,00 m2'dir. Bu bölüm yangından büyük zarar görmüştür.

GAYRİMENKULUN MUHAMMEN DEĞERİ:

Üzerinde bulunan inşaatın değeri 5.576,00X240,00=1.338.240,00-TL.'dir. 1/12 hisse için iki nolu bağımsız bölüme düşen arsa payı ise 1.672,08m2 olup arsa değeri 1672,08X130,00=217.370,00-TL'dir. Satışa konu iki nolu bağımsız bölümün üzerindeki inşaatlarla birlikte tamamının toplam değeri: 1.555.610,00-TL'dir.

GAYRİMENKULLERİN İMAR DURUMU:

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 27.12.2006 tarih ve 117-895 sayılı yazısnle, Satışa konu 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerinde içinde bulunduğu İnegöl organize Sanayi Bölgesi, Süleymaniye Mah. Honta Köprü Mevkii, 556 Ada, 262 Parsel nolu taşınmazın imar durujnu aşağıdaki gibidir:

İnşaat sınırları: Ön çekme mesafesi: 16.00 mt., Yan çekme mesafesi: 8,00 mt., Arka çekme mesafesi: 8 mt. 262 parsel üzerine inşa edilmiş bina inegöl Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olup, Uygulama İmar Planında, ayrık nizam, bodrum+zemin kat+1 normal kat, organize sanayi bölgesi taramalı yapı adasında bulunmaktadır.

Topoğrafik olarak düz bir parsel üzerinde bulunmamadır. Arsası Organize Sanayi Bölgesi'nin her türlü alt yapı ve arıtma tesisi hizmetlerinden faydalanacak konumda mmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Yukarıda özellikleri yazılı ,

1 nolu bağımsız bölüm 21/10/2011 Cuma, saat 14.00 14.10 arasında

2 nolu bağımsız bölüm 21/10/2011 Cuma, saat 14.20-14.30 arasında

inegöl 1. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla;

1 nolu bağımsız bölüm 31/10/2011 Pazartesi, saat 14.00 14.10 arasında

2 nolu bağımsız bölüm 31/10/2011 Pazartesi, saat 14.20-14.30 arasında

inegöl 1. İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve

bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Taşınmaz inegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü içinde yer almakta olup, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 24.03.2008 tarih ve 117-220/371 sayılı yazısı ile  borçlu firmanın borcundan dolayı bölge hizmetlerinin (Elektrik, su, doğalgaz v.s.) durdurulduğu, ayrıca deri sanayi, kimya sanayi ve çevreyi kirletici kuruluşlara

bölgenin kapalı olduğu, satışa konu parselin sanayi tesisi kuracak ve işleteceklere satışının mümkün olacağı belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için inegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir.

2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tapu satış harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-jpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-ihaleye katılıp daha sonra bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şattname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/16 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İc.İf.K.126) .

Yönetmelik Örnek No : 27

İlanı görmek için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ