İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın yürütmesi durduruldu

Mahkeme, alanın Büyükşehir Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda, doğal karakteri korunacak alandan orta yoğunluklu konut alanına dönüştürülmesine yönelik 1/25 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın yürütmesini durdurdu

İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın yürütmesi durduruldu

Kamuoyunda Giraudlar'ın çiftliği olarak bilinen ve mirasçıları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Nicole Koç'un da bulunduğu Buca'daki 20 hektarlık alanla ilgili yargıdan önemli bir karar çıktı.  İzmir  1. İdare Mahkemesi, bu alanın Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda, doğal karakteri korunacak alandan orta yoğunluklu konut alanına dönüştürülmesine yönelik 1/25 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Plan Revizyonu için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Pakize Cirit ve Ali Sezer isimli vatandaşların açtığı davada mahkeme imar plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama mevzuatına uygun olmadığına hükmetti. Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararına Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edeceği öğrenildi.

'GEçERSİZ HALE GELDİ'

Karar ile ilgili basın toplantısı düzenleyen davacıların avukatı Mustafa Kemal Turan, mahkemenin Kentsel Bölge Nazım İmar Plan Revizyonu'nun yürütmesini durdurması ile buna uygun olarak hazırlanan 1/5 bin ölçekli nazım imar planlarının da geçersiz hale geldiğini söyledi. Turan, mahkemenin 1/25 bin ölçekli plandaki 'kentsel yerleşme alanı' tanımının sosyal kültürel donatı ve teknik altyapı tesisi olarak planlanması olanağı getirdiğine, konut olarak belirlenmesinin ise genel nüfus, yoğunluk, doluluk-boşluk, doğal ve yapılaşmış çevre, teknik ve sosyal donatı alanı dengesi ve ulaşım gibi temel planlama gerçeklerini tümden değiştirici bulduğunu belirtti. Kararda plandaki konut kararının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varıldığının yer aldığını belirten Turan, 'Telafisi güç zararlar doğabileceğinden planın yürütmesi İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu' dedi.

Geçtiğimiz aylarda İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin eski 1/25 binlik İzmir kentsel bölge nazım imar planlarının konusu kalmadığı için açılan iki davada yürütmeyi durdurma kararını reddettiğini ve bunun kamuoyuna yanlış lanse edildiğini öne süren Turan, 'Mahkeme kararı kamuoyuna Büyükşehir Belediyesi mahkemeyi kazandı diye yanlış lanse edildi. Halbuki orada 1/25 binlik planlar revize edildiği için davanın konusu kalmıyor. Mahkeme o nedenle yürütmeyi durdurma kararını reddediyor. Zaten söz konusu mahkeme kararının sonuç bölümünde de 25 binlik planların tekrar revize edilmesi nedeniyle dava konusu kalmadığı, eski planın düştüğü açıkça belirtiliyor' diye konuştu.

'DENETİM SINIFTA KALDI'

Turan, ayrıca söz konusu imar plan değişikliğinin kabul edildiği meclis toplantısında 25 binlik İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Plan Revizyonu'na 274 itirazın yapıldığını bunlardan sadece Giraud Ailesi'nin yaptığı itirazın kabul edildiğini öne sürdü. Turan ayrıca resmi plan değişikliği raporunda 20 hektarlık alana ilişkin olarak konan fotoğrafların uydurma olduğunu belirterek, 'Söz konusu parseller üzerinde yer alan ağaçlık alan değil boşlukların fotoğrafı çekilip resmi plan değişikliği raporuna konmuş. Bu kararla Meclis denetimi sınıfta kalmıştır. Bu tür kararları yargıda yakalarsan yakalarsın. Yakalayamazsan da yakalayamazsın. İmar plan değişikliği ile ilgili açılan davalarda bilirkişilerin hazırladığı her iki raporda da imar plan değişikliklerinde şahsa özgü bir yaklaşım olduğunun altı çiziliyor' diye konuştu.

Süreç nasıl işlemişti

Buca'daki planlama krizi tanınmış işadamı Herve Giraud ve ailesinin, imar planında 'doğal karakteri korunacak alan (hara) olan arazilerine, 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından 'kentsel ve bölgesel spor alanı' işlevi getirilince itirazda bulunmasıyla başladı. Mülk sahiplerinin itirazı ve talepleri üzerine bundan vazgeçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2008 yılında onayladığı 1/25 binlik planda bu kez konut alanı işlevi getirildi. Plan değişikliğinin iptali için müvekkilleri Pakize Cirit ve Ali Sezer adına avukat Mustafa Kemal Turan dava açtı. Ancak, 2009 yılında İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Plan Revizyonu gerçekleşti. Davalar eski plana açıldığı için İzmir 3. İdare Mahkemesi talebi reddetti. Turan, yaptığı basın toplantısıyla İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin 200 dönüm alanı yapılaşmaya açan 1/25 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın yürütmesini durdurduğunu açıkladı.
Yeni Asır/ERTAN GÜRCANER

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ