Kat irtifakı nedir?

İnşaatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için tapu dairesinden alınan belge olan "Kat İrtifakı", konut alırken dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında geliyor. Öyle ki kat irtifakı olmayan eve kredi bile verilmiyor...

Kat irtifakı nedir?

Kategori: Sektörel

Kat irtifakı inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu anlamına geliyor.  Kısaca kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.Tarafların bu belgeyle birbirleri hakkında yükümlülükleri vardır. Bu belgeyle binayı yapan binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş olur.

Arsa payı devredildiğinde kendiliğinden devredilmiş olur

Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kısıtlanamaz. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur.


Resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar

Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir ve kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenir.


Kat mülkiyetinden farkı nedir?

Müteahhit firma bir arsada bina yapımına başlamak için proje çizmek zorundadır. Bu projede dairelerin otopark, sığınak, metrekareleri gibi tüm detayları belirtilir. Proje çizildikten sonra belediyeye başvurarak inşaat izni alınır. İzin alındığı gün müteahhit arsayı dairelere ayırarak "kat irtifakı" tapusu çıkartır. Kat irtifakı tapusunda hangi dairenin nerede olduğu, numarası, kime ait olduğu açıkça belirtilir. Belirsiz olan ise binanın yapılıp yapılmadıı veya projeye uygun yapılıp yapılmadığıdır. Müteahhit firma binayı belediyeeye uygulattığı gibi yaptıktan sonra belediyeden görevli kişiler gelip binayı denetler. Eğer bina projeye uygun yapılmışsa binaya yapı kullanım izni veya bilinen tabiriyle iskan verilir. İskan onayı çıktıktan sonra firma tapu dairesine giderik, kat irtifaklı tapuları kat mülkiyetine çevirir. Kat mülkiyetli tapunun kat irtifaklı tapudan tek farkı binanın projesine uygun bir şekilde yapılıp bitirildiğini göstermesidir. Hangi şartlar aranıyor?


1) Anayapı henüz tamamlanmamış olmalıdır.


2) Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır.


3) Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır.


4) Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalıdır.


5) Birden çok malik varsa resmi senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalıdır.


6) Kanunda belirtilen aşağıdaki belgeler getirilmiş olmalıdır.


İstenen belgeler


1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe.


2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.


3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.


4) Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.


5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.


6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.


7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,


8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,


9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


Şengül KIRMIZITAŞ/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ