Bursa Çimento


Bursa Çimento

Bursa

Bursa çimento, 2010 yılı kazanç dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu kararını açıkladı. 10 Mart'ta gerçekleşen toplantıda alınan karara göre nakit olarak adğıtılması teklif edilecek toplam brüt kazanç payı 18 milyon 673 bin 377 TL olarak açıklandı. Teklif edilecek dağıtım tarihi ise 25 Nisan 2011 olarak bildirildi.

Bursa çimento'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
'şžirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2011 tarihinde yaptığı 811 no'lu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
'2010 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 18.418.757,01 TL. Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun   Seri;XI, 29 Nolu Tebliği Kapsamında hazırlanıp Bağımsız Denetim Raporuna bağlanan; 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemine ait 'Konsolide   Mali Tablolarımızda' 11.110.392 TL. Net Dönem Karı teşekkül...