Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar Tip


Kot farkı nasıl bulunur?


Kot farkı; İmar yönetmeliği gereğince iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak ifade ediliyor.Resmi gazetede 8 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Planlı Alanlar Tıp İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinde açıklanıyor;


MADDE 19

Aynı Yönetmeliğin 30. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Madde 30- Binalara kot verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:


1) Yoldan kotlandırma:

a) Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.

b)Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.

c) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi, ilgili idare tarafından hazırlanan projesine göre en geç 3 gün içinde belirlenir.

ç) Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

d) Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları...