Kira gelir vergisi hesaplama 2014!

Kira gelir vergisi, belirlenen istisna bedelinden yüksek kira geliri elde eden kişilerin ödemeleri gereken vergi türü olarak ifade ediliyor. İşte kira gelir vergisi hesaplama 2014...

Kira gelir vergisi hesaplama 2014!

Kategori: Emlak Terimleri

Kira gelir vergisi hesaplama 2014!

Kira gelir vergisi, belirlenen istisna bedelinden yüksek kira geliri elde eden kişilerin ödemeleri gereken vergi türü olarak ifade ediliyor.


2013 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri için ödenecek vergilerin 2014 yılında ödenmesi gerekiyor. 2014 kira gelir vergisi hesaplamalarında uygulanacak vergi tarifesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi'nde açıklanıyor. 


Kira gelir vergisi Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. 


Vergi yükümlülerinin öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. 2014 yılı için kira gelir vergisi son beyanname verme günü 25 Mart olarak belirlendi. 


Kira gelir vergisi hesaplama 2014 örneği..

Örnek 1:

Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde etmiştir.


Bay (D)'nin elde etmiş olduğu kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen 3.200 TL'lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir.


Örnek 2:

Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL işyeri kira geliri ve 75.000 TL ücret geliri elde etmiştir.


Elde edilen gelir toplamının (4.000 + 16.000 + 75.000 =) 95.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 4.000 TL'lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.


İşyeri kira gelir vergisi rehberi 2014!
Dükkan çevre temizlik vergisi ne kadar?

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ