Kira geliri istisna tutarı 2014!

Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin her yıl elde ettikleri kira geliri için istisna tutarı belirleniyor. İşte 2014 yılı kira geliri istisna tutarı...

Kira geliri istisna tutarı 2014!

Kategori: Emlak Terimleri

Kira geliri istisna tutarı 2014!

Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin her yıl elde ettikleri kira geliri için devlete belli bir oranda vergi ödemeleri gerekiyor. 


Vergi hesaplamalarında istisna tutarı belirleniyor. Söz konusu istisna tutarının altında kira geliri elde eden malikler, kira gelir vergisinden muaf tutuluyor. Peki, kira geliri istisna tutarı 2014 yılında ne kadar oldu?


2014 yılında uygulanacak kira geliri istisna tutarı 30 Aralık 2013 tarihinde 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alıyor.


Tebliğte yer alan bilgilere göre, 2014 yılı mesken kira gelirinde istisna tutarı 3.300 TL oldu. Buna göre bu tutarın altında kira geliri elde edenler vergi ödemeyecek.


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.


1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.


Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2014 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.


1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.Kira gelir vergisi muafiyeti 2014!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ