Kira kontratı nasıl yapılır?

Kira kontratının yapılması hem kiracı hem de ev sahibinin haklarının korunması açısından önem teşkil ediyor. Peki bir kira kontratı nasıl yapılır?

Kira kontratı nasıl yapılır?

Kategori: Kira


Kiracı ile mülk sahibi arasında yazılı bir kira kontratının yapılması gerekir. Her iki taraf açısından oldukça önemli olan bu kontratın faydaları çoktur. Peki kira kontratı nasıl yapılır? Kontratın içinde olması gereken hususlar neler olmalıdır? diyorsanız, gerek kiracı açısından gerekse ev sahibi açısından yazılı olması gerekenler şunlar olmalıdır; 


Bir kira kontratında kiracı ve ev sahibi açısından olması gereken hükümler; 


-Ev sahibinden izin almadan kiracının evi başka birine kiraya veremeyeceği, 

-Oturum için alınan evin ofis gibi farklı fonksiyonlarda kullanılamayacağı,

-Kiralanan meskenin içinde bulunan eşyaların yani demirbaşların, dairenin boyalı olup olmadığının, elektrikli ve elektronik aletlerin çalışır durumda olup olmadığı, 

-Elektrik, doğalgaz ve su kullanımına bağlı olarak doğacak borcun kime ait olduğu, 

-Apartman aidatları ve belediye tarafından bakım ücretlerinin kim tarafından ödeneceği,

-Kiracının apartman yönetimindeki haklarının açık bir şekilde belirtilmesi, 

-Kiralanan meskende kiracının tadilat ve yenileme hakkının olup olmadığı, 

-Kiralanan yapıda meydana gelen ve kiracının yaşamını etkileyen olumsuzluklarda yapılacak olan yapısal tamirat işlemlerinin kim tarafından ödeneceği,

-Meskende yapısal değişiklik yapılması söz konusu olduğunda tahliye anında bu değişikliklerin eski haline getirilip getirilmeyeceği,

-Kiracının kontratın bitim tarihinde sözleşmeyi yenilememesi söz konusu ise, bunu ne kadar önceden belirtmesi gerektiği,

-Kiracının mesken adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğinin ve tüm tebligatları bu adresten kabul edeceği,

-Kira bedelinin, ödeme şeklinin, ödeme periyodunun ve ödeme tarihinin belirlenmesi, 

-Sözleşmenin bitim tarihinde aksi belirtilmedikçe kontratın otomatik olarak yenileneceğinin ve kira bedeline ne kadar zam yapılacağı, 

-Kiralanan konutta meydana gelebilecek tüm hasarlarda sorumluluğun kiracıya ait olacağı,

-Kiracının ikamet süresi boyunca kullandığı elektrik, su, doğalgaz gibi kullanıma bağlı olarak doğan borçlardan sorumlu olduğu. 


Kiracı hangi bedelleri düşebilir? 

Kiracı yapmış olduğu kontrata istinaden meydana gelebilecek zararları ev sahibinden talep edebilir. Örneğin; su borularının patlaması, doğalgazın yeterli kullanılamaması gibi. Bu zorunlu ve acil hallerde kiracı ev sahibinden bu bedelleri talep edebilir. Çünkü gayrimenkulden sağlanan yararları azaltıcı nitelikte olan zararlar olduğu için söz konusu zararlar ev sahibinin yükümlülüğünde oluyor. emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ