Kira kontratı örneği 2013!

Ev kiralarken ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratı örneği 2013 ve detayları haberimizde...

Kira kontratı örneği 2013!

Kategori: Emlak Terimleri

Kira kontratı örneği 2013!

Ev kiralarken mutlaka yapılması gerekenler arasında kira kontratı yer alıyor. Kira kontratı örneği 2013 haberimizin içerisinde yer alıyor.


Kira kontratında, ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan karşılıklı olarak hakları, söz konusu dairenin özellikleri, kiralama süresi, kiralama bedeli gibi hususlar belirtiliyor. Belirlenen sözleşme süresi boyunca ev sahibi ile kiracı arasında bulunan sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor.


Kontratın doğru ve dikkatli bir şekilde doldurulması ve kontrat süresi boyunca bu hükümlere uyulması, olası bir problemin önüne geçecektir. Peki bir kontratta ne olması gerekir merak ediyorsanız kira kontratı örneği 2013 'ü inceleyebilirsiniz.


Kira kontratı örneği 2013..

Kira kontratında söz konusu konuta ilişkin adres bilgileri, kiracının bilgileri ile ev sahibinin bilgilerine yer veriliyor. Bunun yanı sıra özel koşullar ve genel koşullar da kontratta belirtiliyor.


Kira kontratı örneği 2013..


Kira Sözleşmesi

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar


İmzalarGenel Koşullar

1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.

5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.


İmzalarÖzel Koşullar

1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.

4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.

5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.

6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.

8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.

9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı,  Ankara  mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. 


Tarih

Kiracı, Müteselsil Borçlu ve Kefil, Kiralayanın;

İsim Soyisim

İmzaları
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ