Kira vergisi beyan sınırı konutta 2 bin 800, işyerinde 23 bin TL!

2011'de 2800 lirayı aşan tutarda bir kira geliri elde edenler bunu en geç 26 Mart 2012 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek zorunda

Kira vergisi beyan sınırı konutta 2 bin 800, işyerinde 23 bin TL!

Kategori: Vergi

Soru: iki evimiz var. Biri annemin, biri babamın üstüne kayıtlı. Babamın üstüne olan 1999 depreminden sonra verilen kalıcı konutlardan bir daire. Geri dönüşüm ödemelerine devam ediyoruz. Şu an içinde kiracı oturuyor. Kira beyannamesi göstermeli miyiz Hangi yolları izlemeliyiz • Ceyhan ATAK

Cevap: Babanızın üstüne olan ve kiraya verdiğiniz daireden 2011'de 2800 liradan az bir kira geliriniz varsa, beyanname vermenize ve vergi ödemenize gerek yok. Ancak, 2011'de 2800 lirayı aşan tutarda bir kira geliri elde etmişseniz, kiranızı beyan etmek zorundasınız. Bu durumda, en geç 26 Mart 2012 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine beyanname vererek kiranızı beyan edeceksiniz. Elde ettiğiniz kiradan, beyanname üstünde 2800 lira istisna düşeceksiniz. Kira geliri safi tutarı üstünden vergilendirildiğinden, istisna düştükten sonra kalan tutar üstünden ya gerçek giderlerinizi düşeceksiniz. Ya da götürü gider usulünü tercih edip, istisnadan sonra kalan tutarın yüzde 25'ini götürü gider olarak düşerek, üstünden vergi hesaplanacak kira tutarını bulacaksınız. Muhtemelen üstünden kira hesaplanacak olan kira tutarı 9400 lirayı aşmayacağından, kalan tutar üstünden yüzde 15 oranında hesaplanacak olan gelir vergisini Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyeceksiniz.

Kiracının beyan etmediği veya ödemediği vergi mal sahibinden istenemez

Soru: 2011'de aylık 1500 liradan kiraya verdiğimiz dükkândan dolayı 2011'de 18 bin lira kira gelirimiz var Kirayı beyan etmemiz gerekiyor mu Bir de kiracı her ay kiradan 300 lira vergi keserek vergi dairesine yatırdığını söyleyerek, 1200 lira ödedi. Ancak, istememize rağmen yatırdığı vergiye ait makbuz filan vermedi. Vergiyi ödemediği şüphesine düştük. Şayet vergiyi yatırmadıysa, vergi dairesi ileride bu vergiyi bizden isteyebilir mi • Meral ELBAŞ

Cevap: 2011 yılı işyeri kira gelirlerinde beyan haddi 23 bin liradır. 2011'de sahibi oldukları işyerlerini kiraya verenlerden 23 bin lirayı aşmayan tutarda kira geliri elde edenlerin beyanda bulunması gerekmiyor. Ancak, bu tutarın üstünde işyeri kira geliri elde edenlerin kira gelirlerini beyan etmeleri zorunlu. 2011'de elde ettiğiniz 18 bin lira işyeri kira geliri 23 bin liralık beyan haddinin altında kaldığından, kira gelirinizi beyan etmeyeceksiniz. Kira stopajının beyanında ve ödenmesinde sorumluluğunuz bulunmuyor. Çünkü, yasa müteselsil sorumluluk için yetki verdiği halde Maliye Bakanlığı, beyan edilmeyen veya ödenmeyen stopaj gelir vergisinden mal sahibinin de sorumlu olacağına dair bir düzenleme yapmamıştır. Kiracının kiradan kestiği gelir vergisini vergi dairesine beyan etmemesi veya etmesine karşın ödememesi halinde, vergi dairesi bu vergiyi sizden isteyemez.

İşletmeye kayıtlı işyerinden elde edilen kira tutarı ne olursa olsun beyan edilir

Soru: İşletmemize ait işyerinin bize fazla gelen kısmını bölerek kiraya verdik. Aldığımız kira 23 bin lirayı aşmıyor. Beyanname verecek miyiz • CEMİL

Cevap: Ticari işletmeye kayıtlı bulunan gayrimenkullerin kira gelirlerinin vergilendirilmesi gerçek kişilere ait kira gelirlerinin vergilendirilmesine göre farklılık göstermektedir. Ticari işletmeye kayıtlı olan gayrimenkullerin işyeri olarak kiraya verilmesinde kiracı, kira ödemelerinden yüzde 20 oranında stopaj (vergi kesintisi) yapmayacak, buna karşılık yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi ödeyecektir. Ticari işletme bünyesinde bulunan gayrimenkullerin kiralanmasından elde edilen kira bedeli, tutarı ne olursa olsun işletme bünyesinde ticari kazanç olarak beyan edilerek vergilendirilecektir.

Ekrem Sarısu/Posta

 

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ