Kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu!

Kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu nedir? Apartmanda kalıcı bir değişiklik veya tadilat yapılması durumunda bu giderleri kiracı mı öder, ev sahibi mi öder? İşte kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu...

Kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu!

Kategori: Emlak Terimleri

Kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu!

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre tüm apartman sakinlerinin apartmanın giderlerine katılması zorunlu oluyor. Konutta kiracının oturması durumunda, hangi giderlerin kiracı tarafından, hangi giderlerin ev sahibi tarafından ödeneceği en çok merak edilen hususlar arasında yer alıyor.


Peki, kiracının apartman giderlerinden sorumluluğu nedir? Apartmanda kalıcı bir değişiklik veya tadilat yapılması durumunda bu giderleri kiracı mı öder, ev sahibi mi öder?


Kanuna göre kiracılar, apartmandaki günlük hizmetlerin bedeli; apartman aidatını öderken; apartmanda yapılan kalıcı değişilikler ve tadilatlar ev sahibinin sorumluluğuna giriyor.


Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma 

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 

 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür. 

 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

 

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. 


Ev sahibine tebligat!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ