Kiralayanın hapis hakkı dilekçe örneği!

Türk Borçlar Kanununa göre kira hukukunda kiralayanın kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkı bulunuyor. Kiralayanın hapis hakkı dilekçe örneği...

Kiralayanın hapis hakkı dilekçe örneği!

Kategori: Emlak Terimleri

Kiralayanın hapis hakkı dilekçe örneği!

Kiralayanın, taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkı bulunuyor.


Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan 336. maddeye göre, hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamıyor. Kiraya veren aşağıda örneği verilen dilekçe ile hapis hakkını kullanabiliyor.


Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı istemi dilekçesi..


....................  MÜDÜRLÜĞÜNE


KİRALAYAN :


VEKİLİ  :


KİRACI :


KONU   : Kira Alacağı Nedeniyle Hapis Hakkı İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim, kiracı ile .../.../..... tarihinde .............................................. adresindeki kiralanması hakkında kira sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca  aylık kira parası .....TL’dir.2-) Ancak kiracı kira parasının  ödenmesini aksatmaktadır. Borçlu … yılının ....... ve ...... aylarına ait toplam ..... TL. kira parasını ödememiştir.3-) Müvekkilime ödenmeyen ..... TL. kira parasının teminat altına alınması gerekmektedir.HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 270 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin hapis hakkının geçici olarak muhafazası için kiracının menkul mallarının bir deftere kaydedilmesini   saygıyla talep ederim.  


..../..../......


Kiralayan Vekili
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ