Kooperatiflerde yevmiye defteri!

Kooperatiflerde yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icap eden işlemleri vesikalardan çıkararak tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defter olarak tanımlanıyor. İşte kooperatiflerde yevmiye defteri özellikleri...

Kooperatiflerde yevmiye defteri!

Kategori: Emlak Terimleri

Kooperatiflerde yevmiye defteri!

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre kooperatiflerin tutmakla zorunlu olduğu defterler arasında yevmiye defteri de bulunuyor.


Yevmiye defteri kayda geçirilmesi icap eden işlemleri vesikalardan çıkararak tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defter olarak tanımlanıyor.


Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı oluyor. Vergi kanunlarına göre, müteharrik yapraklı yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde, vergi kanunlarına uygun olarak bu defterler de kullanılabiliyor.


Yevmiye defterinin en az aşağıdaki bilgileri taşıması gerekiyor:

- Madde sıra numarası,

-Tarih,

-Borçlu hesap,

-Alacaklı hesap,

-Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenlerin izahat sütununda gösterilmesi şarttır)

-Her kaydın dayandığı vesikaların nev' i, varsa tarih ve numarası.


Bu defter; borç, alacak, izahat, fiş numarası, yevmiye defteri, madde numarası, defteri kebir sahife numarası ve varsa tarih kayıtlarının yazılmasına imkan verecek şekilde tertip edilir.


Nakden yapılan işlemler için tahsil veya tediye, mahsuben yapılan işlemlerde mahsup fişi kullanılır.


Günlük işlemleri ihtiva eden bu işler, yevmiye defterine aşağıda belirtilen şekilde kaydedilir.


İş hacminin genişliği, işlemlerin bir yevmiye defterine kaydına imkan vermediği durumda tek ve çift günler veya tek ve çift aylar için ayrı ayrı yevmiye defteri kullanılabilir.


İş yılı bittiği halde defter dolmamışsa, gelecek yıl işlemlerinin kaydında da kullanılabilir.


Yevmiye defterinin borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir.


Her iş yılı sonunda kati mizanın çıkarılmasını müteakip kati mizan bakiyeleri esas alınmak ve borç bakiyesi veren hesaplar alacak, alacak bakiyesi veren hesaplar borç kaydedilmek üzere bir mahsup fişi düzenlenerek yevmiye defterinin sonuna kapanış maddesi kaydedilir. Yeni iş yılında yevmiye defterinin ilk maddesine kati mizan bakiyeleri yazılır.


Kooperatifler ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ