Kurtköy'de Birlik Sitesi'nde 110 Bin TL'ye icradan satılık daire!

T.C. Pendik 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Pendik ilçesi Kurtköy mahallesindeki Birlik Sitesi'nde bulunan daireyi 110 Bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 03 Eylül 2012 Pazartesi günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacak

Kurtköy'de Birlik Sitesi'nde 110 Bin TL'ye icradan satılık daire!

Kategori: İhale
Verilen ilan şöyle; 

 

T.C. PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2012/1638 TAL.

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri

TAPU KAYDI: 1 -İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mah. 3981 ada, 11 parsel, sayılı, 28.081.00 m2 yüzölçümlü, idari binası bulunan Beş Kargir Blok ve Arsa nitelikli, E Blok E2 giriş 1. kat 5 no’lu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz.

NİTELİKLERİ: Söz konusu taşınmaz Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 3981 ada, 11 parsel; mahallen Yenişehir Mah. Menekşe Sok. beş blok apartmanın bulunduğu Birlik sitesi, E Blok, E2 giriş 1. Kat 5 no.lu daire: Daireye girişte; antre, mutfak, balkonlu salon, biri balkonlu 3 yatak odası ve banyo planında, takribi 90.00 m2 brüt yüzölçümlü olan dairede, tadilat yapılmış; girişte bulunan odanın döşemesi merpen bağlantısı yapılabilecek miktarda kırılarak alt kat dairesi ile irtibatlandınlmıştır, ayrıca salon; bitişiğindeki yatak odası ile aradaki duvar kaldırılarak salona katılmıştır. Islak zeminler seramik, salon ahşap parke, odalar PVC (marley) halı kaplı, mutfakta tezgâh, alt ve üstünde dolaplar, banyoda; küvet, klozet ve lavabo, pencereler PVC, vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, elektrik, su ve kombi sistemde doğalgaz kaloriferli, asansörlü, açık otoparklı, bahçesi düzenlenmiş, çocuk oyun bahçesi ve market bulunan sitede, toplu taşım araçlarının geçtiği caddeye cepheli, ulaşımı kolaydır.

İMAR DURUMU: Pendik Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü, 13.04.2012 tarih ve 3556 sayılı yazısına göre; Pendik ilçesi, Kurtköy Mah., 240EF3C pafta, 3981 ada, 11 parsel; 1/1000 ölçekli, 12.11.1987 tasdik tarihli Kurtköy Toplu Konut Alanı Uygulama imar Planı kapsamında max KAKS: 1.50, max H: 30.50 metre, komşu parsellerden ve yollardan min: 5 metre çekme mesafesinde, R3 lejantlı Toplu Konut alanında kalmaktadır.

KIYMETİ:  İstanbul  ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mah. 3981 ada, 11 parsel, 28.081.00 m2 yüzölçümlü, E Blok E2 giriş 1. Kat 5 no.lu daire, bağımsız bölüm olan mesken niteliğindeki taşınmaz: 110.000,00 TL Birinci satış günü: 03.09.2012 Pazartesi günü Saat: 10.00-10.10 İkinci satış günü: 13.09.2012 Perşembe günü Saat: 10.00-10.10 1-Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile aynı taşınmazlar, Yukarıdaki yazılı yer ve saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen %40’ını bul¬ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olana alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarının geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde nakdi TL’si veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 0,02 aşan kısmı için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğ gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması ve adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


(Basın: 44081)


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ