Mevzi imar planı nasıl hazırlanır?

Yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması için hazırlanan mevzi imar planı nasıl hazırlanır, yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Mevzi imar planı nasıl hazırlanır?

Kategori: Emlak Terimleri

Mevzi imar planı nasıl hazırlanır?

Çevre düzeni planı sınırları içerisinde yapılamayan Mevzi imar planı, çevre düzeni planı sınırları içerisinde yer almayan alanlar için hazırlanan planı ifade ediyor. "Mevzi imar planı nasıl hazırlanır?" sorusunun yanıtına geçmeden önce, "Mevzi imar planı ne demek?" sorusunu yanıtlayalım.


Söz konusu plan mevzuatta geniş anlamda şu şekilde açıklanmıştır; "Mevzi imar planı, mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır." Peki mevzi imar planı nasıl hazırlanır?


Mevzi imar planı nasıl hazırlanır?

Bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı gibi uzmanların hazırladığı planın hazırlama aşamasında bazı gerekli materyaller bulunuyor. Bu gerekli materyaller aşağıda sıralanıyor.


* Tapu kayıt örneği: Tapu tescilinde adı geçen maliklerin eğer kendileri başvurmuyorsa; noterden onaylı muvafakatname veya vekaletnameleri,

* 1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı, 

* Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı,

* Teklif planları, 

* Plan inceleme harcı,

* Müelliflik kaydı.

* Plan açıklama raporu,

* Jeolojik etüd raporu, 

* ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu,


Mevzi imar planı nasıl hazırlanır, sorusunu yanıtladıktan sonra, planın kim tarafından hazırlanabildiği hususuna değinelim. “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar” yönetmeliğinin 6. Maddesinin B fıkrasında sorumuzun yanıtı bulunuyor.


"Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı veya mimar unvanları alarak mezun olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisansüstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve unvanlarını kazanmış olmaları şartı aranıyor."Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ