Miras payının devri nasıl yapılır?

Miras payının devri nasıl yapılır?: bir mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebiliyor. Bu devir hisseli devir yasağına girmiyor....

Miras payının devri nasıl yapılır?

Kategori: Emlak Terimleri


Miras payının devri nasıl yapılır?


Miras payının devri, iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi şeklinde yapılıyor. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendiriliyor. İştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Miras payının devri sadece mirasçılara yapılıyor.


Miras payının devri nasıl yapılır? sorusuna devam edecek olursak; bir mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebiliyor. Bu devir hisseli devir yasağına girmiyor. Bu devrin tapu sicilinde gösterilebilmesi için öncelikle miras intikalinin tescil edilmiş olması gerekiyor. 


Miras payının devri nasıl yapılır? sorusunun cevabını verdikten sonra miras payının devrinin kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılması gerektiğini de söyleyebiliriz. Ancak Medeni Kanunun 677. maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkün oluyor. Hatta taraflar kendi aralarında adi yazılı olarakta yapabilirler. Yeter ki imzaları teyit edilebilsin. Noterde veya taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmış miras payı devri sözleşmelerinin tapuya tescili için, payını devreden mirasçının tescil isteminde bulunması veya tescil isteminde bulunmaya yetki vermiş olması gerekiyor. Böyle bir yetki var ise akitsiz işlemler için düzenlenen Tescil İstem Belgesi ile iştirak hali bozulmadan tescil yapılır. 


Miras payının temlikine ilişkin sözleşmelerin miras kalan bütün taşınmaz mallardaki miras paylarını kapsaması zorunlu değildir. Sadece bir veya birkaç taşınmaz maldaki miras payı da devredilebiliyor. Hatta mirasçı dilerse bir taşınmazdaki miras payının bir kısmını kendisinde tutarak kalan kısmını da diğer bir mirasçıya devredebiliyor. Bu durum hisseli devir yasağına girmiyor. Miras paylaşımı davası!
Miras paylaşımı nasıl yapılır?
Miras paylaşımında haksızlık!
Mirasa haciz!
Mirastan mahrum etme men!
Miras paylaşımının iptali!
Miras payının devri sözleşmesi örneği!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ