Muhtasar beyannamesi örneği!

Gelir Vergisi Kanununa göre muhtasar beyannamesi, gelir vergisi için verilmesi gereken beyanlar arasında veriliyor. Peki söz konusu muhtasar beyannamesi nasıl düzenlenir? Muhtasar beyannamesi örneği haberimizde...

Muhtasar beyannamesi örneği!

Kategori: Emlak Terimleri

Muhtasar beyannamesi örneği!

İşyeri kiralamalarından elde edilen kira geliri için, devlete beyanname verilip, belli bir oranda vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Söz konusu muhtasar beyannamesi örneği ve Gelir Vergisi Kanunu dahilinde yer alan muhtasar beyannamesi ile ilgili hükümler şu şekilde sıralanıyor;


Madde 84:

2. Muhtasar beyanname, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları 

ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.


Muhtasar beyanname:

a) Verilme zamanı:

Madde 98 – (Değişik: 31/12/1981 - 2772/12 md.)

94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.


Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.


(Değişik: 3/12/1988 - 3505/14 md.) Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler. 


Muhtasar beyanname:

b) Muhteviyatı:

Madde 99 – (Değişik: 28/3/2007-5615/7 md.)

Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 


Muhtasar beyanname verilmeyecek haller:

Madde 100 – Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler.Muhtasar beyannamesi örneği için tıklayınMuhtasar beyanname nedir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ