Nefaset bedeli nedir?

Nefaset bedeli, bir işin öngörüldüğü standartlara uyulmaması durumunda işi yapan kişinin yaptıran kişiye eksik ödeme yapmasına imkan veren bir uygulamadır. Bu gelir hizmet karşılığında kazanılmadığı için KDV konusuna girmez..

Nefaset bedeli nedir?

Kategori: Emlak Terimleri

Nefaset bedeli konusunda işi yapanın değil de işi yaptıranın lehine bir durum söz konusudur. Daha detaylı açıklamak gerekirse şöyle ki işi yaptıran kişi işi yapan kişiye ödeyeceği bedelden daha düşük bir bedel öder. Düşülen bu tutar da cezai bir nitelik taşıdığından vergi (KDV) konusuna girmez.Peki ne zaman nefaset bedeli durumu ortaya çıkar? Yapılan işin veya hizmetin yapılan sözleşmede belirtilen koşullara ya da öngürlen standartlara uyulmaması halinde işi yaptıran tarafın eksik ödeme yapma hakkı doğar. Nefaset bedeline bir örnek vermek gerekirse, bir malın sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmemesi durumunda geçen hergün için nefaset bedeli oluşur. 


Sayıştay'ın nefaset bedeli hakkındaki görüşleri ise şöyledir;


""....Uygulamalarda zaman zaman geçici kabul tutanağında gösterilen ve müteahhite giderilmesi için süre tanınan,eksik ve kusurlu işler için, ""......İŞİN YAPILMASI,YAPILMADIĞI TAKDİRDE (.....................)TL KESİLMESİ "" şeklinde bir kayıt düşülmektedir ki, bu tür bir uygulamayı nefaset kesintisinin amacıyle ve konuyu düzenleyen BİGŞ ve Muayene Kabul işlemlerine ait genel yönetmelik hükümleriyle bağdaştırmak mümkün değildir.Zira nefaset kesintisinin amacı GİDERİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN veya fazla harcama ve zaman kaybı kaybı gerektiren kusurlu ve eksik işler için eserde meydana getirdiği değer azalışı ölçüsünde bir bedel kesmektir. Dolayısı ile giderilmesi mümkün olan ve müteahhite süre verilen işler için geçici kabul tutanagında, yapılmadığı takdirde nefaset farkı da kesilebilir gibi bir kayıt düşmek mümkün değildir.Bu nitelikteki işler belirlenen süre içinde müteahhite ikmal ve ıslah ettirilmeli, verilen sürede mümkün olmamışsa müteahhit nam ve hesabına yaptırılmalıdır.............."


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ