Risk değerlendirme yöntemleri nelerdir?

İşyerleri için yapılması zorunlu tutulan ve denetlemelere konu olan "risk değerlendirmesi" nasıl yapılır? Risk değerlendirme yöntemleri nelerdir? Yanıtı haberimizde...

Risk değerlendirme yöntemleri nelerdir?

Kategori: Emlak Terimleri

Risk değerlendirme yöntemleri nelerdir?

İşyerleri, çalışanların güvenliği açısından bazı sorumluluklara sahip oluyor. 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama kapsamında söz konusu risk değerlendirme analizini yapmayan kişi ve kurumlara cezai işlem uygulanıyor.


Bir işyerinizin olduğunu ve zorunlu tutulan söz konusu risk değerlendirme analizi yapma safhasında olduğunuzu farz edelim. Risk değerlendirme yöntemleri, nasıl bir yol izleyeceğinize dair size fikir verecektir. Peki risk değerlendirme yöntemleri nelerdir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Risk değerlendirme yöntemleri nelerdir?

1. Risk değerlendirmende ilk olarak iş yeri ya da apartmanın risk hususuna giren durumların belirtilmesi gerekiyor.

2. Yine iş yeri ya da apartmanın mevcut tehlikeleri sıralanıyor.

3. Belirlenen risk ve tehlikelere karşı kontrol önlemleri tespit ediliyor.

4. Hasar, zarar ve yaralanmanın şiddeti tespit ediliyor.

5. Söz konusu tehlikeli durumların meydana gelme olasılığı yazılıyor.

6. Şiddet ile olasılık çarpılarak riskin ağırlığı bulunuyor.

7. Risk değeri değerlendirmesi yapılıyor.

8. Son olarak, alınması gereken ek önlemler de belirleniyor.


Risk değerlendirmesi örneği..

1. İş Yeri Unvanı

2.Adres

3.İşverenin Adı

4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı

5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih

6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi

7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler

8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları

8.1 Çalışma ortamı bilgileri

8.2.İşyeri bina ve eklenti bilgileri

8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri

8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri

8.5. İş Ekipmanları

8.6.Kullanılan maddeler

8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler

8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı

8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri

8.11. Meslek hastalığı kayıtları

8.12.İş Kazası Kayıtları

8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı

9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği

10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem

11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları

12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi


Risk değerlendirme denetimi..

Risk değerlendirmesi yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre; - Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.234 TL, 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL, 

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene 1.617 TL idari para cezası uygulanıyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ