Site yöneticisinin hakları!

Site yöneticisinin veya site yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının yanı sıra, hakları da bulunuyor. Peki buna göre site yöneticisinin hakları neledir? İşte site yöneticisi hakları...

Site yöneticisinin hakları!

Kategori: Emlak Terimleri

Site yöneticisinin hakları!

Site yöneticisinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları nasıl Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirlendiyse, site yöneticisinin hakları da yine aynı kanun kapsamında bulunuyor.


Örneğin kanun kapsamında yer alan hükümlere göre site yöneticisi, verdiği hizmetin karşılığını kat maliklerinden talep edebiliyor. Söz konusu diğer haklar, kanun kapsamında 40. maddede şu şekilde yer alıyor:


IV - Hakları:

Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.


Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.


Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Apartman ve site yönetim kanunu!
Apartman yöneticisi sözleşmesi örneği!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ