Tadilat ruhsatı dilekçesi!

Binalarda yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte tadilat ruhsatı dilekçesi bu haberde...

Tadilat ruhsatı dilekçesi!

Kategori: Emlak Terimleri

Tadilat ruhsatı nasıl alınır?

Binalarda yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


Ayrıca tadilat izni için tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı), tadilat projeleri, proje müellifi onayı, Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuar ortamında yapılmış karot+demir deney sonuçları, yapı Denetimin uygunluk raporu, gerekli olması halinde Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi gibi belgeler de isteniyor. Tadilat ruhsatı dilekçesi aşağıda yer alıyor.


Tadilat ruhsatı dilekçe örneği:.............. Belediye Başkanlığı’na
............ ilçesi,.............................. Cad/Sok.,..................noda, ve tapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı taşınmaza ................................................. tadilat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

Adres : ………………………

İsim 

İmzaEki: -Tapu örneği

-(Vekil ise Vekaletname örneği)

-Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................


Telefon:..............................Binalarda tadilat izni!
Daire içi tadilat izni!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ