Tapu ipotek harcı hesaplama!

Tapu ipoteği bir gayrimenkulün herhangi bir borç için teminat olarak gösterilmesidir. Peki tapu ipotek harcı ne kadar ve nasıl hesaplanıyor? Tapu ipotek harcı hesaplama ve detayları haberimizde...

Tapu ipotek harcı hesaplama!

Kategori: Emlak Terimleri

Tapu ipotek harcı hesaplama!

Tapu ipoteği, var olan ya da olması muhtemel borç için bir gayrimenkulün tapuda teminat olarak gösterilmesini ifade ediyor. İpotek işlemi için yazılı bir dilekçe ile başvuruluyor. Bu dilekçede, ipoteğin miktarı, süresi, derecesi ve ipotek tesis edecek kişinin kimlik bilgileri, eğer söz konusu tüzel kişi ise ünvanı bildiriliyor.


Gerekli belgeler..

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi.

- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları.

- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.

- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.

- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri.


Tapu ipotek harcı hesaplama..

- İpotek bedeli üzerinden binde 3.96 tapu harcı ve binde 8.25 oranında damga vergisi; ipotek borçlusundan tahsil ediliyor.

- Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.

- Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden binde 1,98 oranında tahsil ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ