Tapu müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri!

2014 yılında uygulanacak; tapu müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri, 28826 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 430 Sayılı Tebliğde belirlenen Yeniden Değerleme Oranında belirlendi...

Tapu müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri!

Kategori: Emlak Terimleri

Tapu müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri!

2014 yılında uygulanacak Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri şu şekilde sıralanıyor: Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerli oluyor.


Başvuru Fişi:

a) Döner Sermaye Hizmet Bedeli= “73,00 TL x Yöresel katsayı” formülüne göre hesaplanan rakam üzerinden; 


Satış işlemlerinde: 

I.1 Kat irtifakı tesisli, kat mülkiyeti tesisli; bağımsız bölümlerin satış işlemlerinde; 


I.1.1 Tek satış işleminde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise; bir adet döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


I.1.2 Tek satış işleminde birden fazla kat irtifakı tesisli veya kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satışı yapılıyor ise; bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye ücreti tahsil edilir


I.2 Tek satış işleminde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan bir taşınmazın satışında bir adet döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


I.3 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi olmayan birden fazla taşınmazın satışı tek işlemde yapılıyor ise; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak, ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Tek satış işleminde I.1 de belirtilen kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümler ile I.2 ve I.3 de belirtilen kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazlardan oluşan, birden fazla taşınmaz satış işlemlerinde ise; kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye ücretinin alınmasına ilave olarak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazlar için ise her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Tek satış işleminde bir adet devre mülk satışı yapılıyor ise; bir adet döner sermaye ücreti alınmasına, tek satış işleminde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise ilk bağımsız bölüm devre mülk satışı için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm adedince yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. İpotek tesis işlemlerinde: 

Birden fazla taşınmazın ipotek tesis işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak, ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. Satış-ipotek işleminde: 

Tek işlemde bir adet taşınmaz için satış ve ipotek tesis işlemi yapılıyor ise iki adet döner sermaye ücreti alınır. Satış işleminde taşınmaz adedi fazla ise satış işlemi için belirlenen ilave döner sermaye ücreti tahsil edilir, ipotek tesis edilen taşınmaz adedi birden fazla ise ipotek tesis işlemlerinde belirlenen ilave döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Taksim, trampa, bağış ve ölünceye kadar bakma akdi işlemlerinde: 

İlk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme 

işlemlerinde: Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde; ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir.


Zayiinden suret olarak verilen Tapu Senetleri için yöresel katsayıya bakılmaksızın, maktu olarak tapu senedi başına: 6,20 TL


Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere Medeni Kanunun 1020. maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı, taşınmaz başına maktu: 11,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır. 


Sadece Kadastro Müdürlüğünce Döner Sermaye Ücreti Tahsil Edilecek İşlemler; 


Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 156,00.-TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz. Tapu ve kadastro 2014 döner sermaye fiyat listesi!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ