Tapuya şerh nasıl konur?

Tapu sicilinde şerhler kısmına kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor. Peki söz konusu tapuya şerh nasıl konur? Diyorsanız, yanıtı ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Tapuya şerh nasıl konur?

Kategori: Emlak Terimleri

Tapuya şerh nasıl konur?

Tapuya şerh konulması ile ilgili hükümler, Tapu Sicil Tüzüğü kapsamında sırasıyla 54, 55, 56 ve 57. maddelerde açıklanıyor. Söz konusu hükümlere göre, şerhler sütununa kişisel haklar, temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar belirtiliyor.


Tüzük kapsamında yer alan söz konusu hükümler aşağıda yer alıyor.


Şerhler sütununda belirtme       

Madde 54 - Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar,temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılır.     

                                                          

Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler                              

Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;   

a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.  


b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözeşme, 

                                                      

c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a),satış vaadi,bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,          

    

d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi,     

Aranır. 

                                                                    

Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler

Madde 56 - Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için;

a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,

b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet,            

c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı,                                  

d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, 

Aranır.   

                                                                  

Temlik hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler 

Madde 57 - Temlik hakkını yasaklayan şerhler için; 

a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,

b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı, 

c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler,    

Aranır.      

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulis.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ