Tarım arazileri tarım dışı kullanılabilecek!

Sulama alanlarındaki tarım arazileri, zorunluluk halinde yapımına ihtiyaç duyulan okullar ile ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, iletim ve depolama tesisleri için kullanılabilecek

Tarım arazileri tarım dışı kullanılabilecek!

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 'Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği', Resmi Gazete"nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile yönetmeliğin 'Tarım Arazisinin Tarım Dışı Kullanılması' başlıklı 65. maddesi yeniden düzenlenerek, tarım arazilerinin zorunlu tarım dışı kullanılması hususlarına 'yapımına ihtiyaç duyulan okullar ile ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, iletim ve depolama tesisleri yatırımları' da eklendi.

Buna göre, sulama alanlarındaki tarım uygulama alanlarında, Kanun hükümlerine göre sahibine bırakılan, dağıtılan veya Tarım Bakanlığının emrine geçen tarım arazisi, tarım dışı amaçlarla kullanılamayacak.

Ancak bu arazi, tarım dışı amaçla kullanımının zorunlu olması halinde izin ile tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek. Zorunluluk; her derece ve türden eğitim hizmetleri için yapımına ihtiyaç duyulan okullar, tarımsal işletme veya tarım ürünlerinin işlenmesi veya muhafazasıyla ilgili yapı ve tesisler ile sanayi bölgeleri, havaalanları, baraj ve göletler, içme suyu ve bunlara ait tesisler, ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, iletim ve depolama tesisleri ile bunlara ait ek tesisler, turistik yerler, sportif alanlar, maden işletmesi, depolar, oto yakıt ve dinlenme tesisleri, enerji, ulaşım, haberleşme yatırımları ve imar planı talepleri veya benzeri ile Milli Savunma ihtiyaçları için kullanımı ifade edecek.
AA

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ