TOKİ Kaya Şehir'de 7 bin 594 TL peşinatla!

TOKİ Kaya Şehir'de yüzde 10 peşinatla 96 ay, yüzde 15 peşinatla 108 ay, yüzde 25 peşinatla 120 ay vade uygulanıyor. Peşinatlar 7 bin 594 TL’den, aylık taksitler 474 TL’den başlıyor

TOKİ Kaya Şehir'de 7 bin 594 TL peşinatla!

TOKİ Kayaşehir'de;

1) Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, T.Halk Bankası A.Ş.’nin yetkili şubeleri tarafından 10 Ocak-31 Ocak 2011 tarihleri arasında kabul edilecektir.

2) Söz konusu müracaatlar 1) “Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” (Emekli Sandığından Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar) başvuruları, 2) “İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs Ve Vatani Hizmet Gazilerinin” başvuruları 3) Diğer Konut Alıcı Adayları başvuruları olmak üzere 3 ayrı kategoride ve konut tipi bazında ayrı ayrı kabul edilecektir.

3) * Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. * “İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs Ve Vatani Hizmet Gazilerine” 3 adet kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. * Diğer Konut Alıcı Adaylarının hak sahipliği başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

4) Detaylı satış fiyat ve koşulları T.Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda  sunulmaktadır.

5) Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 07 Şubat 2011 tarihinde tip bazında çekilecektir. Kura çekim işlemleri 3. maddede belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye yönelik olacaktır.

6) Kuranın çekileceği yer, ilgili T.Halk Bankası A.Ş. Şubelerinde ve İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

7) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca
bir adet başvuru yapılabilecektir (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç). Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı aranacaktır. Ayrıca başvuru sahiplerinde;  İstanbul  İli sınırları içerisinde son 3 yıldır ikamet etme şartı aranacaktır. Bu durum 3 yıllık elektrik, su, doğalgaz faturası, cep telefonu faturası veya kredi kartı ekstresi dökümü ile belgelenecektir. Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına başvuru formunda beyan edilen ikametgâh adresine göre düzenlenmiş fatura dökümleri de kabul edilecektir. (Muhtarlıklardan alınan ikametgâh ilmühaberi kabul edilmeyecektir.) Yukarıda bahis olunan belgelerin temin edilememesi durumunda;

- TEDAŞ, İSKİ, Türk Telekom gibi kuruluşlardan alınacak olan abonelik başlangıç tarihini belirten ve en az son 3 yılı kapsayan yazı veya onaylı abonelik sözleşmesi belgesi, - Başvuru sahibinin özel sektör çalışanı olması halinde; işyerinden alacağı İstanbul ilinde
son 3 yıldır çalıştığına dair onaylı belge ile birlikte T.C.Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı, belgenin alındığı işyerinde 3 yıldır çalışıldığına ilişkin yazı. - Başvuru sahibinin kamu çalışanı olması halinde; Kurumundan alacağı, İstanbul ilinde son 3 yıldır çalıştığına dair onaylı belge, - Başvuru sahibinin serbest meslek sahibi olması halinde; T.C.Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı, İstanbul ilinde son 3 yıldır çalıştığına dair yazı, - Başvuru sahibinin çocuğunun okulundan alınacak olan İstanbul ilinde son 3 yıldır okuduğuna dair onaylı yazı, kabul edilecektir.

8) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.Halk Bankası A.Ş.’nin ilgili Şubelerine başvurarak, 1+1 konutlar için 2 Bin TL (İkibin TürkLirası), 2+1 konutlar için 3 Bin TL (Üçbin TürkLirası), 3+1 konutlar için 4 Bin TL (Dörtbin TürkLirası) ve 4+1 konutlar için 5 Bin TL (Beşbin TürkLirası) tutarındaki başvuru bedelini 10-31 Ocak 2011 tarihleri arasında yatıracak (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) ve başvurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır.

9) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 21 Şubat-10 Mart 2011 tarihleri arasında konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden (%10, %15 veya %25) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 22 Şubat-11 Mart 2011. tarihleri arasında T.Halk Bankası İkitelli Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108 veya 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır .
İlk taksit ödeme tarihi, Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2011 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

10) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş(konut değişikliği) yapabileceklerdir.

11) A-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 9 da belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. B-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda, Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden, “TOPLU KONUT FONU’NDAN MALÜL VE ŞEHİT AİLELERİNEAÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BU KREDİYİ DAHA ÖNCE KULLANMIŞ VE EMEKLİ SANDIĞINDAN (DEVREDİLEN) AYLIK ALANLARIN KONUT BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDECEKLERİ BELGE”yi veya “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”,nin alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 5 yıldır oturuyor olduklarına dair ikametgah ilmuhaberi ile birlikte son beş yıla ilişkin elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarından herhangi birisinin birer sureti veya başvuru yapılan İl nüfusuna son 5 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler (Nüfus kayıt örneği) istenecektir Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

12) Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 16 Şubat 2011 tarihinden itibaren iade edilecektir.

13) Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 24 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

14) Tüm konutların satışa esas daire brüt alanı, “ORTAK HİSSE ORANINA” GÖRE merdivenler, asansörler, makina daireleri, giriş holleri, lobiler, sığınaklar, teknik mekanlar, kapalı otoparklar eklenerek hesaplanmıştır.Konutların net m2 leri 150 m2 yi aşmadığından dolayı, anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

15) Başvuru ve satış işlemleri, T.Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili Banka şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

16) Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ Kaya Şehir'de 434 konut bulunuyor.  TOKİ  Kayabaşı’nda alanları 80 ile 88 metrekare arasında değişen toplam 13 adet 1+1 konut tipi bulunuyor. 1+1’lerin fiyatları 75 bin 944 TL ile 85 bin 279 TL arasında değişiyor. TOKİ Kayabaşı’nda yüzde 10 peşinatla 96 ay, yüzde 15 peşinatla 108 ay, yüzde 25 peşinatla 120 ay vade uygulanıyor. Peşinatlar 7 bin 594 TL’den, aylık taksitler 474 TL’den başlıyor.  2+1 konut tipleri 112, 114, 120, 122, 124, 134 metrekare olarak çeşitlendiriliyor. Toplam 125 adet 2+1 konutun bulunduğu TOKİ Kayabaşı’nda 2+1’lerin fiyatları 100 bin 53 TL ile 140 b in 390 TL arasında değişiyor. Aylık taksitleri 625 TL’den başlıyor. Toplam 236 adet olan 3+1’ler 177, 194 ve 198 metrekare olarak yapıldı. Fiyatları 154 bin 725 TL ile 205 bin 771 TL arasında. Aylık taksitleri 967 TL’den başlıyor. TOKİ Kayabaşı’nda ayrıca alanları 245 ile 252 metrekare arasında değişen toplam 60 adet 4+1 var. Fiyatları 218 bin 865 TL ile 250 bin 929 TL arasında. Aylık taksitleri ise 1.367 TL’den başlıyor.

TOKİ İstanbul Kayaşehir 17. Bölge Konutları satışa çıkıyor. Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, T.Halk Bankası A.Ş.’nin yetkili  şubeleri tarafından  10 Ocak - 31 Ocak  2011 tarihleri arasında kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Fiyat listesi için tıklayınız

 


Ebru Duman/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ