TÜİK'ten turizm istatistikleri açıklaması!

TÜİK: Paket tur oranlarının daha sağlıklı hesaplanabilmesi için anket çalışması yapılmış, ancak gelen verilerin güvenilir olmaması nedeniyle bu çalışmanın 2012 yılında daha geniş bir çerçevede uygulanmasına karar verilmiştir

TÜİK'ten turizm istatistikleri açıklaması!

Kategori: Genel

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son günlerde kamuoyunda turizm istatistiklerine ilişkin olarak yer alan "turizm gelirinin eksik hesaplandığı, VIP ve CIP salonlarında yapılan alışverişlerin, marinaların ve gayrimenkul satışlarının turizm gelirine katılmadığı" yönündeki eleştiri ve yorumlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kurumun ürettiği tüm istatistiklerde olduğu gibi turizm istatistiklerinin de uluslararası tanım ve standartlar çerçevesinde üretildiğine vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) tavsiyeleri ve ulusal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak söz konusu istatistiklerin hesaplandığı ifade edildi.

TÜİK'in söz konusu verileri, 2001 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Merkez Bankası ile beraber çalışarak ürettiği, gerek soru kağıdı gerekse uygulama sonuçlarını bu kurumlarla düzenli olarak değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada, basında yer alan bu konular daha önceleri de birçok defa dile getirildiği için tüm bunları tartışmak üzere 2010 yılı Ekim

ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK uzmanlarından oluşan teknik bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirildi.

Bu çalışma grubunun 2011 yılında turizm istatistikleri konusunda ayrıntılı bir çalışma yürüttüğü, ülke uygulamaları, anketin uygulama sıklığı, tanım ve kavramların yeniden gözden geçirildiği belirtildi. Özellikle kur farkının turizm gelirlerine etkisi, uluslararası bilet ücretleri, ayakbastı parası, GSM operatörlerinin roaming gelirleri, dayanıklı tüketim mallarının turizm gelirlerine dahil olup olmaması, paket tur oranının güncellenmesi, anketin aylık uygulanabilirliği ve anket soru kağıdının güncellenmesi konularında ayrıntılı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

 

Açıklamada, bütün bu çalışmaların sonucunda GSM operatörlerinin roaming gelirlerinin, marinalardan elde edilecek gelirlerin turizm gelirlerine dahil edilmesine ve CIP'de de anket uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Paket tur oranlarının daha sağlıklı hesaplanabilmesi için de anket çalışması yapıldığı, ancak gelen verilerin güvenilir olmaması nedeniyle bu çalışmanın 2012 yılında daha geniş bir çerçevede uygulanmasına karar verildiği ifade edilerek, "Söz konusu anket çalışması yapıldıktan sonra paket tur oranları yeniden değerlendirilecektir" denildi.

 

Yabancıların gayrimenkul alımları turizm geliri olarak alınmıyor

 

TÜİK'in açıklamasında, yabancıların gayrimenkul alımlarının, Eurostat ve Dünya Turizm Örgütü'nün turizm istatistikleri konusundaki metodolojisi gereği "turizm geliri" olarak alınmadığı, bunların ödemeler dengesinde "yurt içinde doğrudan yatırımlar" kalemi içinde kapsandığı ve bu nedenle net hata ve noksan kaleminde gayrimenkul alımlarının yer almadığı bildirildi.

Dayanıklı tüketim mallarının turizm gelirine dahil edilmesinin ise halen uluslararası platformda tartışılan bir konu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, 2009 yılından beri bu konuda Eurostat'ın tavsiyelerine uygun olarak bilgi derlemekte, ancak ülke uygulamalarının ve Eurostat'ın konu ile ilgili nihai görüşünün netleşmemesi nedeniyle dayanıklı tüketim mallarını turizm gelirlerine dahil etmemektedir.

 

Anket soru kağıdı ise 2001 yılında olduğu gibi, 2011 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte değerlendirilerek uluslararası norm ve standartlarda güncellenmiştir.

Öngörülen tüm bu değişiklikler paket tur konusundaki çalışmalar bittiğinde, turizm gelirlerindeki revizyon çalışması kapsamında bir bütün olarak yapılacaktır. Bununla beraber, paket tur oranı dışarıda tutulduğunda tüm bu yeniliklerin toplam turizm gelirine etkisinin oldukça sınırlı olacağı da tespit edilmiştir.

Kurumumuz tarafından üretilmekte olan tüm diğer istatistiklerde olduğu gibi, Turizm İstatistiklerinin metodolojisinin uluslararası norm ve standartlar dikkate alınarak güncellemesine yönelik alan ve literatür izlemesi sürekli yapılmaktadır."

 

Açıklamada, turizm istatistiklerinin metodolojisi konusunda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

 

A.A.

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ