Ümraniye Akasya Evler'de 235 bin TL'ye! İcradan!

Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu (Esenkent) Mah. 10 pafta, 14172 parselde yer alan 14 bin 315 metrekare alan üzerine kurulu Akasya Evleri C Blok 6. kat 13 nolu konutu satışa sunuyor

Ümraniye Akasya Evler'de 235 bin TL'ye! İcradan!

Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

ÜMRANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAşžINMAZ SATIşž İLANI

Dosya No: 2011/792 Tal

Satış ilanı borçlu ve İlgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri
bilinmeyenler için iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: istanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu (Esenkent) Mah, 10 pafta, 14172
parsel sayılı 14.315,58 m2 miktarlı arsa üzerindeki kat mülkiyetli apartmanlardan, C Blok,l. Giriş 6. Katta 9/1764 arsa
paylı (13) nolu daire vasfında taşınmaz.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU : Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün 03.03.2011 tarih 3572 sayılı cevabi yazısında Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu (Esenkent) Mahallesi, 10 pafta, 14172 parsel sayılı yer 20.11.2009 T.T.'li Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağıdudullu, Yukarıdudullu ve Esenşehir mahallelerinin havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına göre; H:Avan Proje, E;1.40, ön bahçe 5.00 m., arka ve yan bahçe 3.00 m.yapılanma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Gayrimenkul Ümraniye İlçesi, Yukarıdudullu (Esenkent) Mahallesi, çetin Emeç Caddesi üzerinde kain 10 pafta, 14172 parsel sayılı 14.315,58 m2 miktarlı arsa üzerinde kurulmuş olan 26 sokak kapı no'lu Akasya Evleri Sitesi isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas blok apartmanlardan C-Blok 1. Giriş 6. katta 9/1764 arsa paylı 13 nolu dairedir. Ana bina bodrum+zemin+9 normal kattan ibaret 11 katlı, iki girişli bahçeli betonarme karkas blok apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı boyalıdır. C-1 giriş bahçe içinden 2 basamak çıkılarak zemin kattan alüminyum doğramalı camekanlı cümle giriş ve normal katlarında mesken olarak kullanılan ikişer daire olup elektrik, su, doğalgaz girişi ve asansör teşkilatı mevcuttur. Parsel etrafı betonarme perde duvar üzeri tel çit ile muhafazalı olup özel güvenlik korumalı sitede açık otopark spor ve çocuk oyun alanları ile yer altında kapalı yüzme havuzu vardır. Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve üç oda mevcut olup 125 m2 miktarlıdır. Giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve üç oda mevcut olup 125 m2 miktarlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları vardır. Banyo ile WC zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı olup banyoda duşakabinli küvet, klozet, lavabo, WC'de klozet ve lavabo vardır.

Salon ve odaların zeminleri lamine parke kaplı olup duvarları boyalıdır. Dairenin kapıları üzeri ahşap doğaramalı, cümle
giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğramalı olup önlerinde Fransız balkonlar vardır. Dairede elektrik, su ve
doğalgaz, kat kaloriferi tesisatı mevcut olup orta cephede kalmaktadır.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 235.000,00 TL (İkiyüzotuzbeş bin Türk Lirası)

Bulunduğu semt mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskan ve mesken bölgesi olan Ümraniye İlçesi, Yukarıdudullu, (Esenkent) Mahallesi, çetin Emeç Caddesi üzerinde ve Akasya Evleri Sitesi içinde olması, ana trafik yoluna yakınlığı, çarşı Pazar ve alışveriş merkezlerine olan uzaklığı ve ulaşım şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu, deprem riski, ana bina ve dairenin yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği ile yıpranma miktarı, dairenin büyüklüğü, bölüm ve kullanım şekli ile arsa payından gelen miktarj, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayici, yıllık getirebileceği gelir, günün civarda emsal olacak alım-satım değerleri ve rağbeti ile kıymetine tesir edecek bilumum faktörler göz önünde tutularak taşınmaza 235.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

SATIşž şžARTLARI:

1-) Taşınmazın satışı 25/07/2011 günü saat 15:30'dan 15:40'a kadar Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 'değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla;
Taşınmazın satışı 04/08/2011 günü saat 15:30'dan, 15:40'a kadar aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu
arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar var ise alacakları toplamını
ve satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 2Ö'si oranında nakdi 'TL' sı veya bu miktar kadar milli bir
bankanın teminat mektubunu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. İhale kararı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisinin tamamı ve Tapu Harcının 1/2'si ve tahliye masrafları
alıcıya ait olup, Tapu harcının 1/2'si, Tellaliye ve birikmiş vergiler resmi satış bedelinden ödenir.

3-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-) İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-) şžartname iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-) Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İİK. 127.maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan
ilgililere bu ilanın tebligat yerine geçeceği iln olunur. (İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No:27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ